27 de gen. 2010

La marca Barcelona

La marca Barcelona

Barcelona no és només una ciutat, és una marca, una marca que té un gran prestigi internacional. Segons un estudi de la consultora britànica Saffron París amb 99 i Londres amb 97 encapçalen un rànquing seguides amb 96 per Barcelona, Berlin i Amsterdam. En un grup que rep una puntuació d'entre 87 i 77 trobem a Munic, Estocolm, Praga, Roma, Atenes i Madrid en ordre decreixent. Aquest estudi sobre 72 ciutats té en consideració característiques com el cosmopolitisme, creativitat, innovació, cultura i qualitat de vida.

Article: París, Londres y Barcelona tienen la mejor imagen (EFE - Recull de premsa)

La marca Barcelona
Barcelona no es sólo una ciudad, es una marca, una marca que tiene un gran prestigio internacional. Según un estudio de la consultora británica Saffron París con 99 y Londres con 97 encabezan un ranking seguidas con 96 por Barcelona, Berlín y Amsterdam. En un grupo que recibe una puntuación de entre 87 y 77 encontramos en Munich, Estocolmo, Praga, Roma, Atenas y Madrid en orden decreciente. Este estudio sobre 72 ciudades tiene en consideración características como el cosmopolitismo, creatividad, innovación, cultura y calidad de vida.