13 de gen. 2010

La lideressa (des)Esperanza Aguirre

La lideressa (des)Esperanza Aguirre

Fa unes setmanes vaig escriure un article criticant l'absurda justificació del govern que presideix Francisco Camps per no acceptar pagar els ordinadors als escolars valencians, segons aquests senyors els ordinadors produeixen miopia. Tres governs autonòmics del PP – València, Madrid i Múrcia – no volen participar d'aquest programa. Ara ha sigut la senyora presidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, la què no ha estat gaire encertada. Segons la senyora Aguirre “el problema de l'Educació a Espanya no és si hi ha un ordinador més petit o gran, és que portem 25 anys de vigència de les lleis socialistes en l'Educació", afegint que és “fals” que hi hagi hagut un " vaivé "en les lleis educatives perquè" del PP "només ha existit la Llei de Qualitat d'Educació (LOCE)”. A vegades cal posar en evidència la gent.

Se li haurà de recordar a la senyora Esperanza Aguirre que dels 25 anys als que ella fa referència de la vigència de la llei d'educació hi va haver vuit anys en què el PP va governar i en tres d'aquests ella, Esperanza Aguirre, va ser ministra d'Educació (1996-99). El PP va tenir temps més que sobrat per canviar la llei amb els vuit anys en què va governar i concretament ella va tenir tres anys per fer-ho. Fals és què la senyora Aguirre tingui dret a agafar-se a un argument com aquest en el qual ella va tenir responsabilitats.

--

Esperanza Aguirre parla de la condemna a dos periodistes de la SER que van denunciar unes irregularitats internes del PP: Uns periodistes de la SER han sigut condemnats per posar en evidència unes irregularitats en unes eleccions internes del PP. Fins i tot es fan trampes entre ells. La Justícia tot i reconèixer que els fets denunciats pels periodistes eren certs han decidit condemnar-los.

Esperanza Aguirre intenta convertir una baralla de borratxos en un tuguri en un assumpte més amb el qual fer soroll: Fa unes setmanes el periodista Hermann Tertsch de Telemadrid va rebre una pallissa en un bar que el va enviar a l'hospital, Esperanza Aguirre i tota la dreta de les cavernes van sortir a linxar a Wyoming que en el seu programa El Intermedio de La Sexta va fer befa d'unes paraules desafortunades de Tertsch. Des de la dreta mediàtica van acusar al govern central i al Wyoming d'haver incitat l'agressió contra el periodista. Però sembla que la pallissa no va tenir a veure amb la broma del Wyoming sinó amb el fet que Tertsch va ser agredit per un personatge de la nit madrilenya. Esperanza Aguirre va voler aprofitar una baralla de borratxos en un bar de mala mort per tractar de treure benefici.

Esperanza Aguirre en el programa 59'' va aconseguir arribar al súmmum del disbarat al dir en públic i sense ruboritzar-se que el militar espanyol i dictador feixista Francisco Franco era socialista.

Esperanza Aguirre fa befa dels crims del franquisme: Diu que Garzón haurà de demanar el certificat de defunció per demostrar que Napoleó està mort.

Vídeo: ESPERANZA AGUIRRE -DISBARATS DE LA LIDERESSA PEPERA

La lideresa (des)Esperanza Aguirre
Hace unas semanas escribí un artículo criticando la absurda justificación del gobierno que preside Francisco Camps para no aceptar pagar los ordenadores a los escolares valencianos, según estos señores los ordenadores producen miopía. Tres gobiernos autonómicos del PP - Valencia, Madrid y Murcia - no quieren participar de este programa. Ahora ha sido la señora presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la que no ha sido muy acertada. Según la señora Aguirre "el problema de la Educación en España no es si hay un ordenador más pequeño o grande, es que llevamos 25 años de vigencia de las leyes socialistas en la Educación", añadiendo que es "falso" que haya habido un "vaivén" en las leyes educativas porque "del PP" sólo ha existido la Ley de Calidad de Educación (LOCE) ". A veces hay que poner en evidencia la gente.
Se le deberá recordar a la señora Esperanza Aguirre que de los 25 años los que ella hace referencia de la vigencia de la ley de educación hubo ocho años en que el PP gobernó y en tres de estos ella, Esperanza Aguirre, fue ministra de Educación (1996-99). El PP tuvo tiempo más que sobrado para cambiar la ley con los ocho años en que gobernó y concretamente ella tuvo tres años para hacerlo. Falso es que la señora Aguirre tenga derecho a agarrarse a un argumento como éste en el que ella tuvo responsabilidades.
--
Esperanza Aguirre habla de la condena a dos periodistas de la SER que denunciaron unas irregularidades internas del PP: Unos periodistas de la SER han sido condenados por poner en evidencia unas irregularidades en unas elecciones internas del PP. Incluso se hacen trampas entre ellos. La Justicia a pesar de reconocer que los hechos denunciados por los periodistas eran ciertos han decidido condenarlos.
Esperanza Aguirre intenta convertir una pelea de borrachos en un tugurio en un asunto más con el que hacer ruido: Hace unas semanas el periodista Hermann Tertsch de Telemadrid recibió una paliza en un bar que lo envió al hospital, Esperanza Aguirre y toda la derecha de las cavernas salieron a linchar en Wyoming que en su programa El Intermedio de La Sexta hizo befa de unas palabras desafortunadas de Tertsch. Desde la derecha mediática acusaron al gobierno central y al Wyoming de haber incitado a la agresión contra el periodista. Pero parece que la paliza no tuvo que ver con la broma del Wyoming sino con el hecho de que Tertsch fue agredido por un personaje de la noche madrileña. Esperanza Aguirre quiso aprovechar una pelea de borrachos en un bar de mala muerte para tratar de sacar beneficio.
Esperanza Aguirre en el programa 59''logró llegar al colmo del disparate al decir en público y sin ruborizarse que el militar español y dictador fascista Francisco Franco era socialista.
Esperanza Aguirre hace mofa de los crímenes del franquismo: Dice que Garzón deberá solicitar el certificado de defunción para demostrar que Napoleón está muerto.