11 de gen. 2010

Majúscules i ortografia

Majúscules i ortografia

Hi ha una convenció a internet que és la d'escriure en minúscules, es considera que qui escriu en majúscules és com si estigués cridant. Us haureu trobat molts cops gent que deixa les seves opinions escrites en majúscules i cometent tota mena d'atemptats contra l'ortografia. A tots se'ns pot escapar una falta d'ortografia però hi ha gent que sembla que estigui barallada amb el diccionari. Fa pocs dies en el Carrefour de Gran Via 2 hi havia un rètol que anunciava en català que hi havia una càmera segons ho ordena la llei corresponent, doncs bé, qui va escriure el text va oblidar-se que els infinitius acaben amb –r.

Mayúsculas y ortografía
Hay una convención en internet que es la de escribir en minúsculas, se considera que quien escribe en mayúsculas es como si estuviera llamando. Os habréis encontrado muchas veces gente que deja sus opiniones escritas en mayúsculas y cometiendo toda clase de atentados contra la ortografía. A todos se nos puede escapar una falta de ortografía pero hay gente que parece estar reñida con el diccionario. Hace pocos días en el Carrefour de Gran Via 2 había un cartel que anunciaba en catalán que había una cámara según lo ordena la ley correspondiente, pues bien, quien escribió el texto olvidó de que los infinitivos terminan en-r.