24 de gen. 2010

N.I.M.B.Y. atòmic a Ascó

N.I.M.B.Y. atòmic a Ascó

N.I.M.B.Y. és l'acrònim de "Not In Mi Back Yard" o "No en el meu pati posterior", una doctrina política que els Estats Units va aplicar a l'Amèrica llatina tractant d'impedir l'assentament de governs socialistes en el que ells, el govern dels Estats Units, consideraven que era el seu pati posterior. Aquesta política va tenir com a conseqüència la desestabilització política de tot llatinoamèrica, guerres civils, conflictes armats, colpisme, la pujada de sistemes totalitaris d'ultradreta sota la tutela dels Estats Units, però també la implantació de dictadures comunistes sota la tutela de l'URSS enfrontades a les doctrines polítiques del Estats Units.

Però ara quan fem servir aquest acrònim ho fem donant-li un altre ús. Exemples a casa nostra serien els casos de línia de molt alta tensió contra la que estaven els veins de les comarques per on passava i els ecologistes, inclosos els consellers d'Iniciativa integrats en el mateix govern que hi estava a favor. Altra exemple seria el cas dels veins que no volen abocadors d'escombraries en el seu municipi, abocadors als quals van a parar les escombraries de tota la comarca, altres s'hi oposen a determinades indústries considerades molt contaminants – encara que les autoritats diguin que no és cert - o els parcs eòlics contra els quals molta gent s'hi oposa pel seu impacte visual en el mitjà. Ara podríem tenir un nou exemple de N.I.M.B.Y. a Ascó. El govern espanyol vol construir un abocador per residus nuclears, el principal argument per convèncer els veins del futur abocador nuclear ha sigut un munt de milions damunt de la taula. Això pot comparar-se a vendre's l'ànima al diable, és a dir, posar en risc la salut a canvi de diners. L'Ajuntament ha presentat la seva candidatura a tenir l'abocador nuclear, a canvi aquest municipi i dotze més de la zona rebran 7,8 milions d'euros l'any.

A Ascó s'ha celebrat una manifestació per oposar-se a la construcció d'un magatzem temporal centralitzat on s'emmagatzemarien els residus nuclears de totes les centrals nuclears espanyoles. L'Ajuntament d'Ascó té previst aprovar la presentació de la seva candidatura a la construcció de l'MTC, candidatura a la que ja opta Yebra (Guadalajara). Els manifestants s'han manifestat sota els lemes "Ascó, Catalunya diu que no" i "Alcalde dimissió".

Vídeo: L'oposició al magatzem nuclear surt al carrer

N.I.M.B.Y. atómico en Ascó
N.I.M.B.Y. es el acrónimo de "Not In Mi Back Yard" o "No en mi patio trasero", una doctrina política que Estados Unidos aplicó en América Latina tratando de impedir el asentamiento de gobiernos socialistas en lo que ellos , el gobierno de Estados Unidos, consideraban que era su patio trasero. Esta política tuvo como consecuencia la desestabilización política de todo latinoamérica, guerras civiles, conflictos armados, golpismo, la subida de sistemas totalitarios de ultraderecha bajo la tutela de los Estados Unidos, pero también la implantación de dictaduras comunistas bajo la tutela del URSS enfrentadas a las doctrinas políticas de los Estados Unidos.
Pero ahora cuando utilizamos este acrónimo lo hacemos dándole otro uso. Ejemplos en nuestro país serían los casos de línea de muy alta tensión contra la que estaban los vecinos de las comarcas por donde pasaba y los ecologistas, incluidos los consejeros de Iniciativa integrados en el mismo gobierno que estaba a favor. Otro ejemplo sería el caso de los vecinos que no quieren vertederos de basura en su municipio, vertederos a los que van a parar las basuras de toda la comarca, otros se oponen a determinadas industrias consideradas muy contaminantes - aunque las autoridades digan que no es cierto - o los parques eólicos contra los que mucha gente se opone por su impacto visual en el medio. Ahora podríamos tener un nuevo ejemplo de N.I.M.B.Y. en Ascó. El gobierno español quiere construir un vertedero para residuos nucleares, el principal argumento para convencer a los vecinos del futuro vertedero nuclear ha sido un montón de millones sobre la mesa. Esto puede compararse a venderse el alma al diablo, es decir, poner en riesgo la salud a cambio de dinero. El Ayuntamiento ha presentado su candidatura a tener el vertedero nuclear, a cambio este municipio y doce más de la zona recibirán 7,8 millones de euros al año.
En Ascó se ha celebrado una manifestación para oponerse a la construcción de un almacén temporal centralizado donde se almacenarán los residuos nucleares de todas las centrales nucleares españolas. El Ayuntamiento de Ascó tiene previsto aprobar la presentación de su candidatura a la construcción del ATC, candidatura a la que ya opta Yebra (Guadalajara). Los manifestantes se han manifestado bajo los lemas "Ascó, Cataluña dice que no" y "Alcalde dimisión".