13 de gen. 2010

Barcelona presenta candidatura JJOO d'hivern de l'any 2022

Barcelona presenta candidatura JJOO d'hivern de l'any 2022

La ciutat de Barcelona va ser escollida per celebrar els JJOO de l'any 1992, aquells van ser els JJOO d'estiu. Aquells Jocs Olímpics van servir per impulsar una sèrie de reformes que la nostra ciutat necessitava i per impulsar una modernització de la ciutat. La ciutat grisa i ensopida després de tants anys va fer una neteja del seu rostre, també va posar-se en el mapa del món del qual havia sigut esborrada per les circumstàncies històriques. Com en el seva època van ser les Exposicions de 1888 i 1929 la ciutat va aprofitar per recuperar espais que havien quedat marginats .

L'Exposició de Barcelona de 1888 va servir per impulsar la construcció del Parc de la Ciutadella, recuperant un espai que des de principis del segle XVIII s'havia convertit en un lloc sinistre amb la presència terrorífica d'una fortalesa militar des de la que es turmentava la ciutat. Aquell lloc horrible va convertir-se en el Parc de la Ciutadella. Encara avui queden edificis que van alçar-se per aquella exposició, del vell recinte militar només queden el polvorí, el Palau del Governador i l'església, avui reconvertits en la seu del Parlament de Catalunya, l'Institut Verdaguer i la capella castrense. Va construir-se la cascada i d'altres edificis com el Castell dels tres dragons (Museu de Zoologia). La figura principal d'aquesta exposició va ser l'alcalde Francesc Rius i Taulet. Però no només els terrenys del Parc de la Ciutadella van canviar, l'exposició va ser l'excusa per impulsar una modernització a fons de la ciutat,

També l'Exposició de 1929 va donar un impuls nou a la modernització de la ciutat, en aquest cas al voltant de Montjuïc, una muntanya que per la presència del castell de Montjuïc s'havia convertit en un lloc maleït. D'aquesta exposició ens queden la font màgica, el Palau Nacional de Montjuic, els pavellons de l'exposició, la Plaça Espanya i molts altres espais. La figura destacada seria l'arquitecte Puig i Cadafalch. Es van extendre la Gran Via i la Diagonal, van enjardinar-se les places Tetuan, Letamendi i Urquinaona, va urbanitzar-se la Plaça Catalunya.

Els Jocs Olímpics de Barcelona van impulsar obres molt importants que van recuperar l'Estadi Olímpic, van construir-se infraestructures molt importants, va impulsar la recuperació de barris que s'havien degradat enormement. A diferència de les exposicions els JJOO van influir en tota la ciutat de Barcelona, també en d'altres ciutats del nostre voltant que van ser subseus olímpiques. Però el que van aconseguir els JJOO de Barcelona és col·locar a Barcelona en el mapa del món. La figura destacada va ser l'alcalde Pasqual Maragall.

El Forum (2004) tot i impulsar la recuperació de l'espai que va ocupar el recinte del Forum no va acabar de convèncer ningú.

L'alcalde de Barcelona Jordi Hereu impulsa la candidatura per als JJOO d'hivern de l'any 2022. La idea pel que he llegit i escoltat és que la cerimònia d'apertura i clausura i els esports d'interior es farien a la ciutat de Barcelona. Els esports d'exterior se celebrarien en les subseus pirinenques, la Seu d'Urgell ja s'ha oferit com a subseu olímpica. Aquesta candidatura de Barcelona per als JJOO de 2022 no ha fet cap gràcia a Saragossa que també presentava la seva candidatura per a la mateixa data.

Això podria servir per impulsar una reforma de les infraestructures viàries i ferroviàries que uneixen Barcelona amb el Pirineu català i obligaria a arreglar les vies i catenàries per donar un servei decent.

Exposició Universal de Barcelona - 1888

Exposició Internacional de Barcelona - 1929

Jocs Olímpics de Barcelona - 1992


Barcelona presenta candidatura JJOO de invierno del año 2022
La ciudad de Barcelona fue escogida para celebrar los JJOO del año 1992, aquellos fueron los JJOO de verano. Aquellos Juegos Olímpicos sirvieron para impulsar una serie de reformas que nuestra ciudad necesitaba y para impulsar una modernización de la ciudad. La ciudad gris y aburrida después de tantos años hizo una limpieza de su rostro, también puso en el mapa del mundo del que había sido borrada por las circunstancias históricas. Como en su época fueron las Exposiciones de 1888 y 1929 la ciudad aprovechó para recuperar espacios que habían quedado marginados.
La Exposición de Barcelona de 1888 sirvió para impulsar la construcción del Parque de la Ciudadela, recuperando un espacio que desde principios del siglo XVIII se había convertido en un lugar siniestro con la presencia terrorífica de una fortaleza militar desde la que se atormentaba la ciudad. Aquel lugar horrible se convirtió en el Parc de la Ciutadella. Todavía hoy quedan edificios que alzarse por aquella exposición, del viejo recinto militar sólo quedan el polvorín, el Palacio del Gobernador y la iglesia, hoy reconvertidos en la sede del Parlamento de Cataluña, el Instituto Verdaguer y la capilla castrense. Se construyó la cascada y de otros edificios como el Castell dels tres dragons (Museo de Zoología). La figura principal de esta exposición fue el alcalde Francesc Rius i Taulet. Pero no sólo los terrenos del Parque de la Ciutadella cambiaron, la exposición fue la excusa para impulsar una modernización a fondo de la ciudad,
También la Exposición de 1929 dio un nuevo impulso a la modernización de la ciudad, en este caso alrededor de Montjuïc, una montaña que por la presencia del castillo de Montjuïc se había convertido en un lugar maldito. De esta exposición nos quedan la fuente mágica, el Palacio Nacional de Montjuic, los pabellones de la exposición, la Plaza España y muchos otros espacios. La figura destacada sería el arquitecto Puig i Cadafalch. Se extendieron la Gran Via y la Diagonal, ajardinarse las plazas Tetuán, Letamendi y Urquinaona, urbanizó a la Plaza Catalunya.
Los Juegos Olímpicos de Barcelona impulsaron obras muy importantes que recuperaron el Estadio Olímpico, se construyeron infraestructuras muy importantes, impulsó la recuperación de barrios que se habían degradado enormemente. A diferencia de las exposiciones los JJOO influyeron en toda la ciudad de Barcelona, también en otras ciudades de nuestro alrededor que fueron subsedes olímpicas. Pero lo que consiguieron los JJOO de Barcelona es colocar en Barcelona en el mapa del mundo. La figura destacada fue el alcalde Pasqual Maragall.
El Forum (2004) a pesar de impulsar la recuperación del espacio que ocupó el recinto del Forum no terminó de convencer a nadie.
El alcalde de Barcelona Jordi Hereu impulsa la candidatura para los JJOO de invierno del año 2022. La idea por lo que he leído y escuchado es que la ceremonia de apertura y clausura y los deportes de interior se harían en la ciudad de Barcelona. Los deportes de exterior se celebrarían en las subsedes pirenaicas, La Seu d'Urgell ya se ha ofrecido como subsede olímpica. Esta candidatura de Barcelona para los JJOO de 2022 no ha hecho ninguna gracia en Zaragoza que también presentaba su candidatura para la misma fecha.
Esto podría servir para impulsar una reforma de las infraestructuras viarias y ferroviarias que unen Barcelona con el Pirineo catalán y obligaría a arreglar las vías y catenarias para dar un servicio decente.

2 comentaris:

Patric ha dit...

Me parece excelente que vuestra ciudad se esté presentando como candidata para ser sede de los juegos olímpicos de invierno del año 2010, para la inauguración y clausura de dichos juegos, además de los deportes de interior.

Jaume C. i B. ha dit...

Yo había escrito 2020 por error, en realidad sería para los juegos del año 2022.