4 de gen. 2010

Tres primers dies del nou any / Tres primeros días del nuevo año

Tres primers dies del nou any / Tres primeros días del nuevo año

Antenes i vent

La nit de cap d'any va ser una nit de forts vents. Branques d'arbre, algun senyal de trànsit, un tros de façana, etc. que devien caure. Menys visible són les antenes situades en els terrats de les cases. En aquest cas es tracta de dues antenes d'un edifici del carrer Bruc que poden convertir-se en un perill si cauen cap al pati de l'illa interior d'aquestes cases.

Antenas y viento

La noche de fin de año fue una noche de fuertes vientos. Ramas de árbol, alguna señal de tráfico, un trozo de fachada, etc. que debían caer. Menos visible son las antenas situadas en las azoteas de las casas. En este caso se trata de dos antenas de un edificio de la calle Bruc que pueden convertirse en un peligro si caen hacia el patio de la isla interior de estas casas.

ONCE

Cap element sembla estar lliure de l'acció dels vàndals, ni tant sols aquests quioscs de la ONCE se n'escapen. L'acció dels vàndals va destinada a fer mal sense preocupar-se.

ONCE

Ningún elemento parece estar libre de la acción de los vándalos, ni siquiera estos quioscos de la ONCE se escapan. La acción de los vándalos va destinada a hacer daño sin preocuparse.


Vidres trencats

La nit de cap d'any també hi va haver gent que van decidir celebrar el pas d'un any a l'altre deixant un rastre de destrucció al seu pas. En aquest cas és la porta de vidre d'una tenda que hi ha en el carrer Bruc però pel que van dir-me també els aparadors d'una òptica de la Ronda Sant Pere van patir l'acció violenta de gent que creu que sortir de festa vol dir sortir a destruir la propietat pública o privada.

Cristales rotos

La noche de fin de año también hubo gente que decidió celebrar el paso de un año a otro dejando un rastro de destrucción a su paso. En este caso es la puerta de vidrio de una tienda que hay en la calle Bruc pero por lo que me dijeron también los escaparates de una óptica de la Ronda Sant Pere sufrieron la acción violenta de gente que cree que salir de fiesta quiere decir salir a destruir la propiedad pública o privada.

Pintada feixista

Aquesta pintada es troba en el carrer de la Fosca.

Pintada fascista
Esta pintada se encuentra en la calle de la Fosca.