23 de gen. 2010

Contenidor carrer Méndez Núñez

Contenidor carrer Méndez NúñezEl contenidor que apareix en aquestes dues fotos està situat en el carrer Méndez Núñez de Barcelona, és el contenidor de matèria orgànica. Tot i que podríem parlar de les deficiències d'aquests nous contenidors no seria just donar les culpes només a la baixa qualitat dels materials amb què estan fabricats o a defectes de fabricació. Això podria justificar l'avaria evident del mecanisme però no la tapa doblegada.

Contenedor calle Méndez Núñez
El contenedor que aparece en estas dos fotos está situado en la calle Méndez Núñez de Barcelona, es el contenedor de materia orgánica. Aunque podríamos hablar de las deficiencias de estos nuevos contenedores no sería justo echar las culpas sólo a la baja calidad de los materiales con que están fabricados o defectos de fabricación. Esto podría justificar la avería evidente del mecanismo pero no la tapa doblada.