14 de gen. 2010

Simbologia franquista representa Espanya en l'Europarlament

Simbologia franquista representa Espanya en l'Europarlament

A la tercera planta de l'edifici Altiero Spinelli del Parlament Europeu s'exhibeixen obres d'art i elements de la cultura pròpia de cada Estat membre però l'objecte que s'exposa en representació d'Espanya és un exemplar de la Constitució espanyola amb l'escut de l'àliga franquista i el lema del règim franquista “una, gran i lliure”. El llibre va donat per Espanya l'any 1998, època en què a Espanya governava el Partit Popular amb Aznar al capdavant i Federico Trillo era el president del Congrés dels Diputats. L'eurodiputat Oriol Junqueras (ERC)ha manifestat que ‘Molts parlaments europeus han regalat a la Cambra comunitària obres d'art o aportacions a la cultura universal, mentre que les Corts espanyoles han optat per oferir un text jurídic. Segurament és una demostració que la Constitució espanyola és l'únic que uneix –en molts casos per simple imperatiu legal– als ciutadans de l'Estat espanyol' i en una carta al president del Parlament europeu Jerzy Buzek li ha dit què “La Unió Europea representa els principis de la llibertat i la democràcia, i és una incoherència que el Parlament Europeu exhibeixi públicament símbols d'un règim autoritari com el franquista'. Després ens estranyem que costi eliminar tota la simbologia feixista, en van fer una bona escampada per tots els racons, i fins i tot quan aquests símbols havien deixat de tenir vigència n'hi havia que continuaven escampant-los - Trillo Figueroa - a tort i a dret per tot el món.Simbología franquista representa a España en el Europarlamento
En la tercera planta del edificio Altiero Spinelli del Parlamento Europeo se exhiben obras de arte y elementos de la cultura propia de cada Estado miembro pero el objeto que se expone en representación de España es un ejemplar de la Constitución española con el escudo del águila franquista y el lema del régimen franquista "una, grande y libre". El libro dado por España en 1998, época en que en España gobernaba el Partido Popular con Aznar al frente y Federico Trillo era el presidente del Congreso de los Diputados. El eurodiputado Oriol Junqueras (ERC) ha manifestado que 'Muchos parlamentos europeos han regalado a la Cámara comunitaria obras de arte o aportaciones a la cultura universal, mientras que las Cortes españolas han optado por ofrecer un texto jurídico. Seguramente es una demostración de que la Constitución española es el único que une-en muchos casos por simple imperativo legal-a los ciudadanos del Estado español 'y en una carta al presidente del Parlamento europeo Jerzy Buzek le ha dicho que "La Unión Europea representa los principios de la libertad y la democracia, y es una incoherencia que el Parlamento Europeo exhiba públicamente símbolos de un régimen autoritario como el franquista '. Después nos extrañamos que cueste eliminar toda la simbología fascista, hicieron una buena esparcida por todos los rincones, e incluso cuando estos símbolos habían dejado de tener vigencia había que continuaban esparciéndose los - Trillo Figueroa - a diestro y derecho por todo el mundo.