26 de gen. 2010

El saber ocupa espai?

El saber ocupa espai?
Vaig a parlar del saber. Diuen que el saber no ocupa lloc. No és cert. El saber normalment s'emmagatzema en llibres que ocupen espai en prestatgeries i s'omplen de pols, això quan no l'hi mengen els fongs, el que no fa que els fongs es tornin més intel ligents en absorbir el saber contingut en els llibres. Més modernament el saber digitalitzat ocupa bits quan el saber és digitalitzat i obliga a tenir sistemes d'emmagatzematge cada vegada més grans. Però el que definitivament demostra que el saber ocupa lloc són les persones, hi ha persones intel ligents que saben molt, és a dir el seu cervell té una gran capacitat d'emmagatzematge però també hi ha persones amb la mateixa capacitat de memòria que un ZX81, i com li passa a aquest ordinador quan es desconnecten se'ls esborra la memòria. Si el saber no ocupés lloc no existirien les biblioteques, ni els museus, ia casa no tindríem uns mobles atestats d'un munt de fulles de paper escrites ficades entre dos trossos de cartró als que anomenem llibres.


¿El saber ocupa espacio?
Voy a hablar del saber. Dicen que el saber no ocupa lugar. No es cierto. El saber normalmente se almacena en libros que ocupan espacio en estanterías y se llenan de polvo, eso cuando no se lo comen los hongos, lo que no hace que los hongos se vuelvan más inteligentes al absorber el saber contenido en los libros. Más modernamente el saber digitalizado ocupa bits cuando el saber es digitalizado y obliga a tener sistemas de almacenamiento cada vez mayores. Pero lo que definitivamente demuestra que el saber ocupa lugar son las personas, hay personas inteligentes que saben mucho, es decir su cerebro tiene una gran capacidad de almacenamiento pero también hay personas con la misma capacidad de memoria que un ZX81, y como le sucede a este ordenador en cuanto se desconectan se les borra la memoria. Si el saber no ocupara lugar no existirían las bibliotecas, ni los museos, y en casa no tendríamos unos muebles atestados de un montón de hojas de papel escritas metidas entre dos trozos de cartón a los que llamamos libros.