24 d’ag. 2010

El PP recorre el Codi de consum de Catalunya

El PP recorre el Codi de consum de Catalunya


Ahir vaig publicar un article sobre el Codi de consum de Catalunya que com a punt principal té l'obligació de la gratuïtat dels telèfons d'atenció al client per incidències i reclamacions d'empresses de serveis bàsics. El meu article acabava amb una mica d'ironia dirigida al PP i a la defensora del poble espanyol dient que ja trigaven a recórrer el codi de consum, i haig de dir que m'equivocava, ahir mateix escoltava a la presidenta del Partit Popular a Catalunya anunciant que es plantejaven la possibilitat de portar el codi del consum al TC perquè consideren que les companyies que ofereixen aquest servei “no han de tenir cap obligació a atendre en català als ciutadans” que ho demanin. La senyora Sánchez Camacho ja ha agafat el truc que qualsevol llei que aprova el Parlament de Catalunya ella se la fica a sota del braç i se'n va al Tribunal (pre)Constitucional d'EPPanya i el recorre, “mireu que han fet els catalans, mireu que dolents”. I després es queixen si algú els diu botiflers o traïdors. No cal, senyora Sánchez Camacho que "els catalans" del PP col·laborin a tirar merda sobre el nostre país o a intentar destruir la nostra llengua, ja ho saben fer ja ho saben fer soles les institucions espanyoles i els seus mitjans de comunicació, no els ajudi,, la seva actitud col·laboracionista i traïdora em sembla menyspreable, que els espanyols vegin malament que nosaltres tinguem una llengua ho puc arribar a entendre, que la vulguin anorrear i fer-la desaparéixer "ho puc" comprendre, però no cal que hi hagi gent que diu ser catalana i col·labori d'una manera tan entusiasta amb ells.


Insubmissió lingüística


El text original d'aquest article ha estat escrit en català, la llengua pròpia de Catalunya, una llengua que el Partit Popular, el Tribunal (pre)Constitucional espanyol i la defensora del poble espanyol consideren que mereix ser anorreada. Davant decisions i lleis injustes als catalans ens queda una possibilitat: la insubmissió lingüística. Qualsevol comunicació amb l'Estat s'ha de fer en català, si no l'entenen que facin servir un traductor, però el que és inacceptable és que aquests nacionalistes espanyols i els seus col·laboracionistes autòctons continuin menyspreant la nostra llengua, si no volen la nostra llengua parlem-los i escrivim-los en ella fins que s'acostumin, i sinó que es fotin, que per una vegada es fotin ells.


Quousque tandem abutere, Hispania, patientia nostra?


Fins quan esgotaràs la nostra paciència, Espanya?
Parla en català i sigues inconstitucional, i dóna pel sac al Tribunal (pre)Constitucional, al Partit Popular, a la defensora del poble ePPanyol i a la mare que va parir-los a tots plegats.


El PP recurre el Código de consumo de CataluñaAyer publiqué un artículo sobre el Código de consumo de Cataluña que como punto principal tiene la obligación de la gratuidad de los teléfonos de atención al cliente para incidencias y reclamaciones de empresas de servicios básicos. Mi artículo terminaba con un poco de ironía dirigida al PP y a la defensora del pueblo español diciendo que ya tardaban en recorrer el código de consumo, y debo decir que me equivocaba, ayer mismo escuchaba a la presidenta del Partido Popular en Cataluña anunciando que se planteaban la posibilidad de llevar el código del consumo en el TC porque consideran que las compañías que ofrecen este servicio “no deben tener ninguna obligación de atender en catalán a los ciudadanos” que lo soliciten. La señora Sánchez Camacho ya ha cogido el truco que cualquier ley que aprueba el Parlamento de Cataluña ella se la mete debajo del brazo y se va al Tribunal (pre) Constitucional de EPPanya y recorre, "mirad que han hecho los catalanes, vea que malos ". Y luego se quejan si alguien les llama botiflers o traidores. No hace falta, señora Sánchez Camacho que los "catalanes" del PP colaboren a arrojar mierda sobre nuestro país o intenten destruir nuestra lengua, ya lo saben hacer solas las instituciones españolas y sus medios de comunicación, no les ayude, su actitud colaboracionista y traidora me parece despreciable, que los españoles vean mal que nosotros tengamos una lengua lo puedo llegar a entender, que la quieran aniquilar y hacerla desaparecer "lo puedo" comprender, pero no es necesario que haya gente que dice ser catalana y colabore de una manera tan entusiasta con ellos.


Insumisión lingüística
El texto original de este artículo ha sido escrito en catalán, la lengua propia de Cataluña, una lengua que el Partido Popular, el Tribunal (pre) Constitucional español y la defensora del pueblo español consideran que merece ser aniquilada. Ante decisiones y leyes injustas a los catalanes nos queda una posibilidad: la insumisión lingüística. Cualquier comunicación con el Estado se hará en catalán, si no lo entienden que utilicen un traductor, pero lo que es inaceptable es que estos nacionalistas españoles y sus colaboracionistas autóctonos continúen despreciando nuestra lengua, si no quieren nuestra lengua hablemos en ella y escribimos en ella hasta que se acostumbren, y sino que se jodan, que por una vez se jodan ellos.
Quousque tandem abutere, Hispania, patientia nostra?
¿Hasta cuando agotarás nuestra paciencia, España?

Habla en catalán y sé inconstitucional, y da por saco al Tribunal (pre) Constitucional, el Partido Popular, a la defensora del pueblo ePPañol y a la madre que los parió a todos juntos.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

tres interessant, merci

Anònim ha dit...

top [url=http://www.c-online-casino.co.uk/]casino games[/url] brake the latest [url=http://www.casinolasvegass.com/]online casino[/url] free no deposit perk at the best [url=http://www.baywatchcasino.com/]unshackle casino games
[/url].