17 d’ag. 2010

Agraeixo la seva preocupació - (Crítica de l'spam pur)

Agraeixo la seva preocupació
(Crítica de l'spam pur)

Haig d'agrair l'interés que posen enviant-me propaganda de Viagra, agraeixo la seva preocupació per si la titola se'm posa dura o no, i ho agraeixo de tot cor que em donin un remei per si de cas. Però no em cal, no pateixin, la meva titola està en plenes facultats físiques. Un compte ple de calerons en un paradís fiscal si que ho acceptaria de bon grat, això em permetria tenir més temps lliure i llavors potser em caldria recórrer a la Viagra per poder aguantar.
És sorprenent la gran quantitat de spam que es genera al voltant de la Viagra i d'altres medicaments, sigui per posar la titola dreta o per eliminar els greixos, d'altres et prometen que rejoveniràs fins semblar un adolescent, la realitat es que el més probable es que la titola et caigui a trossos, acabis amb el fetge amb una cirrosi de cavall i els ronyons convertits en steak tartar i la teva pell acabi més encartonada que la de la mòmia de Tutankamon. I a tot això el teu compte corrent tingui més forats que viatges Marsans després del pas de Díaz Ferrán.


Agradezco su preocupación
(Crítica del spam puro)

Debo agradecer el interés que ponen enviándome propaganda de Viagra, agradezco su preocupación por si el pene se me pone dura o no, y lo agradezco de todo corazón que me den un remedio por si acaso. Pero no me hace falta, no sufran, mi pene está en plenas facultades físicas. Una cuenta lleno de dinero en un paraíso fiscal si lo aceptaría de buen grado, eso me permitiría tener más tiempo libre y entonces tal vez me habría recurrir a la Viagra para poder aguantar.
Es sorprendente la gran cantidad de spam que se genera en torno a la Viagra y otros medicamentos, sea para poner el pene derecha o para eliminar las grasas, otros te prometen que rejoveniràs hasta parecer un adolescente, la realidad es que el más probable es que el pene te caiga a pedazos, acabes con el hígado con una cirrosis de caballo y los riñones convertidos en steak tartar y tu piel acabe más acartonada que la de la momia de Tutankamón. Y a todo esto tu cuenta
corriente tenga más agujeros que viajes Marsans tras el paso de Díaz Ferrán.