6 d’ag. 2010

El pollastre de la bandera

El pollastre de la bandera


El Reial Madrid està realitzant una gira de pretemporada per diversos llocs, com fan altres equips, al marge de l'interés que pot tenir veure la plantilla que l'equip merengue tindrà aquesta temporada dirigida pel teatrer Mourinho hi hauria hagut de passar desapercebuda fora dels resultats esportius. Però s'ha produït un estrany fet en un partit que el Reial Madrid anava a jugar contra l'equip Club Amèrica (Mèxic) celebrat a l'Estadi Candlestick Park de San Francisco (Estats Units). Abans d'iniciar-se el partit els empleats de l'Estadi va treure les banderes de Mèxic i Espanya. Una càmera de La Sexta va enfocar les banderes i van adonar-se que la bandera espanyola era la preconstitucional, és a dir, una que porta l'àguila (coneguda popularment com "pollastre"), el jou i les fletxes, la bandera de l'Espanya franquista. Un membre de l'equip de premsa del Reial Madrid va adonar-se i quan va acabar la interpretació de l'himne dels Estats Units va retirar-la ràpidament. No és la primera vegada que succeeix un fet similar, a Austràlia l'equip espanyol de tenis de la Copa Davis va escoltar l'himne de Riego, himne de la República no fa gaires anys.


El pollo de la bandera

El Real Madrid está realizando una gira de pretemporada por diversos lugares, como hacen otros equipos, al margen del interés que puede tener ver la plantilla que el equipo merengue tendrá esta temporada dirigida por el teatrero Mourinho habría tenido que pasar desapercibida fuera de los resultados deportivos. Pero se ha producido un extraño hecho en un partido que el Real Madrid iba a jugar contra el equipo Club América (México) celebrado en el Estadio Candlestick Park de San Francisco (Estados Unidos). Antes de iniciarse el partido los empleados del Estadio sacaron las banderas de México y España. Una cámara de La Sexta enfocó las banderas y dieron cuenta de que la bandera española era la preconstitucional, es decir, una que lleva el águila (conocida popularmente como "pollo"), el yugo y las flechas, la bandera de la España franquista. Un miembro
del equipo de prensa del Real Madrid se dio cuenta y cuando terminó la interpretación del himno de Estados Unidos la retiró rápidamente. No es la primera vez que sucede un hecho similar, en Australia el equipo español de tenis de la Copa Davis escuchó el himno de Riego, himno de la República no hace muchos años.