1 d’ag. 2010

Cinema sense idees

Cinema sense idees



Del cinema actual puc dir principalment dues coses: fa molt de temps que no fan una pel·lícula mínimament potable i té una manca d'idees total. Ja sé que dir que ara no hi ha pel·lícules bones pot semblar atrevit després d'un gran èxit com Avatar, reconec que la pel·lícula és estèticament espectacular però realment és un joc de vídeo i no una pel·lícula. A molt del cinema actual el que veiem és una barreja d'estètica de videoclip i de videojoc. Els efectes especials passen pel davant de la imatge i l'acció real. Arriba un moment que no saps si estàs veient imatge real o píxels d'ordinador. L'altre element és la manca d'idee. Els remakes no són cosa d'ara sempre hi ha hagut una nova revisió d'un film ja existent, tot i que no sempre fidel a l'original. Per si no teníem prou a fer remakes de films ja existents també se'n fan versions cinematogràfiques de sèries o interpretacions cinematogràfiques de videojocs.
Exemples de totes dues coses serien la versió cinematogràfica de “L'Equip A”, “Corrupció a Miami” o “los homes d'Harrelson”, en l'apartat sèries, “Dare Devil”, “Spiderman”, en l'apartat còmics, “Doom” en l'apartat videojocs.

El cinema americà cada cop està més mancat d'idees noves pròpies i recorre a fer la seva versió de films d'altres països, exemple últim seria el remake del film francés “el sopar dels idiotes” del qual el cinema nord-americà també hi ha fet la seva versió, i no ha sigut la primera vegada. Hi ha uns quants films de terror – per anomenar-los d'alguna manera – que el cinema nord-americà ha copiat sense gaire vergonya de cintes japoneses, i en aquest cas ho han fet estrenant-les poc temps després que la versió nipona.
Sembla que a les productores de cinema els costa trobar arguments originals i que tracten d'amagar-los dins d'un garbuix d'efectes especials que a vegades aconsegueixen amagar i desdibuixar l'argument del film.
Si el cinema americà, especialment l'americà ja que és el que marca les pautes, continua perdent qualitat i fent bunyols cada cop més carregats de píxels i menys tasca actoral el cinema pot acabar convertint-se en el millor somnífer.




Cine sin ideas

Del cine actual puedo decir principalmente dos cosas: hace mucho tiempo que no hacen una película mínimamente potable y tiene una falta de ideas total. Ya sé que decir que ahora no hay películas buenas puede parecer atrevido después de un gran éxito como Avatar, reconozco que la película es estéticamente espectacular pero realmente es un juego de video y no una película. En mucho del cine actual lo que vemos es una mezcla de estética de videoclip y de videojuego. Los efectos especiales pasan por delante de la imagen y la acción real. Llega un momento que no sabes si estás viendo imagen real o píxeles de ordenador. El otro elemento es la falta de ideas. Los remakes no son cosa de ahora siempre ha habido una nueva revisión de una película ya existente, aunque no siempre fiel al original. Por si no teníamos suficiente con hacer remakes de películas ya existentes también se hacen versiones cinematográficas de series o interpretaciones cinematográficas de videojuegos. Ejemplos de ambas cosas serían la versión cinematográfica de "El Equipo A", "Corrupción en Miami" o "los hombres de Harrelson", en el apartado series, "Dare Devil", "Spiderman", en el apartado cómics, "Doom" en el apartado videojuegos.
El cine americano cada vez está más falto de ideas nuevas propias y recurre a su versión de filmes de otros países, ejemplo último sería el remake del film francés "la cena de los idiotas" del que el cine norteamericano también ha hecho su versión, y no ha sido la primera vez. Hay varios filmes de terror - por llamarlos de alguna manera - que el cine estadounidense ha copiado sin mucha vergüenza de cintas japonesas, y en este caso lo han hecho estrenándose las poco tiempo después de que la versión nipona.
Parece que a las productoras de cine les cuesta encontrar argumentos originales y que tratan de esconderlos dentro de una maraña de efectos especiales que a veces consiguen ocultar y desdibujar el argumento del filme. Si el cine americano, especialmente el americano ya que es el que marca las pautas, continúa perdiendo calidad y haciendo buñuelos cada vez más cargados de píxeles y menos trabajo actoral el cine puede acabar convirtiéndose en el mejor somnífero.