9 d’ag. 2010

Acatarà el PP els resultats electorals catalans?

Acatarà el PP els resultats electorals catalans?

S'estima que les properes eleccions al Parlament de Catalunya se celebraran el 24 d'octubre, tot i que encara s'ha de confirmar la data, l'ha de confirmar el president de la Generalitat de Catalunya, però hi ha un detall que m'agradaria que algú m'aclarís. La presidenta del Partit Popular a Catalunya, la senyora Alícia Sánchez Camacho, respectarà els resultats electorals o també demanarà que el Tribunal Constitucional li faci uns resultats a mida i la proclamin presidenta de la Generalitat?. De tots és sabut que la senyora Sánchez Camacho ha dit que ella posseeix una representació – llegir les seves declaracions abans i després de la manifestació del 10 de juliol en què s'atribuïa una representació que no es veu confirmada per cap prova - que ningú veu excepte ella, i suposo que com ella creu – messiànica que és ella – que sap que és el que més ens convé als catalans i que ha sigut enviada per l'Altíssim – Aznar - a salvar-nos als catalans de nosaltres mateixos i dels nostres errors. I com que ja ho tenen per la mà els “nens de la Mestrança” això de decidir per nosaltres en altres assumptes no em sorprendria que li fabriquin uns resultats electorals a mida, que ja no va ni d'un abús més, un engany, ni d'una tupinada ni d'una manipulació més, ni tampoc d'una conculcació de la voluntat dels catalans.

Article: Les mentides de Sánchez Camacho (publicat 11/7/2010)

(…El dia abans de la manifestació va dir vosté que la majoria del poble de Catalunya pensava com vosté, i vosté va mentir, el poble de Catalunya li va demostrar que no pensa com vosté ahir i ho va fer alt i clar…)

¿Acatará el PP los resultados electorales catalanes?

Se estima que las próximas elecciones al Parlamento de Cataluña se celebrarán el 24 de octubre, aunque todavía hay que confirmar la fecha, debe confirmar el presidente de la Generalitat de Catalunya, pero hay un detalle que me gustaría que alguien me aclaro. La presidenta del Partido Popular en Cataluña, la señora Alicia Sánchez Camacho, ¿respetará los resultados electorales o también pedirá que el Tribunal Constitucional le haga unos resultados a medida y la proclamen presidenta de la Generalitat?. De todos es sabido que la señora Sánchez Camacho ha dicho que ella posee una representación - leer sus declaraciones antes y después de la manifestación del 10 de julio en que se atribuía una representación que no se ve confirmada por ninguna prueba - que nadie ve excepto ella, y supongo que como ella cree - mesiánica que es ella - que sabe que es lo que más nos conviene a los catalanes y que ha sido enviada por el Altísimo - Aznar - a salvarnos a los catalanes de nosotros mismos y de nuestros errores. Y como ya lo tienen por la mano los "niños de la Maestranza" eso de decidir por nosotros en otros asuntos no me sorprendería que le fabriquen unos resultados electorales a medida, que ya no va ni de un abuso más, un engaño, ni de una pucherazo ni de una manipulación más, ni tampoco de una conculcación de la voluntad de los catalanes.

Artículo: Las mentiras de Sánchez Camacho (publicado 11/7/2010)

“…El día antes de la manifestación dijo usted que la mayoría del pueblo de Cataluña pensaba como usted, y usted mintió, el pueblo de Catalunya le demostró que no piensa como usted ayer y lo hizo alto y claro…”