1 d’ag. 2010

Continuem parlant de toros un dia més

Continuem parlant de toros un dia més


No repetiré el que ja tots sabem


Com que a hores d'ara tothom sap que ha passat a Catalunya amb el tema del toros crec que seria pesat repetir-ho tot i per tant qui no sàpiga de que parlo que llegeixi els meus articles anteriors sobre el tema i la premsa.


Canvi de paraules

Jo tinc el costum de parlar de curses de braus però avui m'han recordat que el terme actualment emprat es corrida de toros. Com que parlem d'un tema relacionat amb la tauromàquia sembla que el terme correcte és corrida de toros, tot i que crec que el terme corrida en català, fora de l'ús relacionat amb la tauromàquia, no seria correcte. Però, vaig a sortir d'aquest jardí en què m'he ficat jo sol perquè no tinc en el moment d'escriure aquest article cap diccionari a mà que m'aclareixi aquest dubte.

Tots vestits de toreros?

Sembla que les reaccions a l'aprovació de la llei que prohibirà les corrides de toros des de l'1 de gener de 2012 – quantes pobres bèsties seran encara sacrificades fins el 2012? – continuen produint-se. Sembla que a almenys tres comunitats autònomes de la “plurinacional i indivisible unitat de la nació hispànica” podrien presentar-se iniciatives legislatives populars en la mateixa línia que la de Catalunya, i com era d'esperar Wally Rajoy i la seva camarilla presentaran una proposició – no sé si honesta o deshonesta – de llei que digui que les corrides de toros – la paraula corrida em porta a la ment, la meva bruta ment, una cosa molt diferent de la que es veu a les places de toros – siguin protegides pel seu interés cultural i turístic.

Tradicions typical spanish

Considerant que la crema d'heretges a la foguera era una cosa per la qual la Inquisició espanyola es va fer especialment famosa fins que van adonar-se l'any 1836 que cremar gent per tenir una altra idea de Déu era una mica antiquat però era molt “Typical spanish”, també podrien recuperar-ho per als turistes, clar, que una altra vella tradició era cremar convents i esglésies. I entre les corrides de toros i la crema de convents hi ha una certa relació. Quant de soroll per una única plaça de toros, quina gent, s'ho han agafat com si els haguérem donat una patada als collons.

Tots toreros per obra de Rajoy?

Wally Rajoy en aquesta proposició de llei demana que els toros siguin un dret per a tots els espanyols. M'ho poden aclarir?. Vol dir que tots els espanyols podran tenir un toro a casa seva o que tindran el dret de sortir a torejar un de tant en tant?. Vol el PP que tots els espanyols – de grat o per força – facin un curset de torero al final del qual rebin un diploma i un vestit de torero amb capot, montera, espasa i banderilles?. Realment els ha commocionat l'aprovació de la llei contra les corrides de toros a Catalunya, pobrets, ja no hi toquen ni quarts ni hores..


Continuamos hablando de toros un día más

No repetiré lo que ya todos sabemos
Como a estas alturas todo el mundo sabe que ha pasado en Catalunya con el tema del toros creo que sería pesado repetirlo todo y por lo tanto quien no sepa de que estoy hablando que lea mis artículos anteriores sobre el tema y la prensa.
Cambio de palabras

(Este texto fue escrito originalmente en catalán y traducido de forma automática por lo que las expresiones empleadas en castellano no tienen el mismo sentido)

No tengo la costumbre de hablar de corridas de toros pero hoy me han recordado que el término actualmente empleado es corridas de toros. Como hablamos de un tema relacionado con la tauromaquia parece que el término correcto es corridas de toros, aunque creo que el término corrida en catalán, fuera del uso relacionado con la tauromaquia, no sería correcto. Pero, voy a salir de este jardín en que me he metido yo solo porque no tengo en el momento de escribir este artículo ningún diccionario a mano que me aclare esta duda.
¿Todos vestidos de toreros?
Parece que las reacciones a la aprobación de la ley que prohibirá las corridas de toros desde el 1 de enero de 2012 - cuantas pobres bestias serán aún sacrificadas hasta el 2012? - Continúan produciéndose. Parece que al menos tres comunidades autónomas de la "plurinacional e indivisible unidad de la nación hispánica" podrían presentarse iniciativas legislativas populares en la misma línea que la de Cataluña, y como era de esperar Wally Rajoy y su camarilla presentarán una proposición - no sé si honesta o deshonesta - de ley que diga que las corridas de toros - la palabra corrida me lleva a la mente, mi sucia mente, algo muy diferente de la que se ve en las plazas de toros - sean protegidas por el su interés cultural y turístico.
Tradiciones typical spanish
Considerando que la quema de herejes en la hoguera era algo por lo que la Inquisición española se hizo especialmente famosa hasta que dieron cuenta en el año 1836 que quemar gente para tener otra idea de Dios era un poco anticuado pero era muy "Typical spanish", también podrían recuperarlo para los turistas, claro, que otra vieja tradición era quemar conventos e iglesias. Y entre las corridas de toros y la quema de conventos hay una cierta relación. Cuánto ruido por una única plaza de toros, qué gente, se lo han tomado como si los hubiéramos dado una patada a los cojones.
¿Todos toreros por obra de Rajoy?
Wally Rajoy en esta proposición de ley pide que los toros sean un derecho para todos los españoles. Me pueden aclarar?. Quiere decir que todos los españoles podrán tener un toro en su casa o que tendrán el derecho de salir a torear uno de vez en cuando?. Quiere el PP que todos los españoles - de grado o por fuerza - hagan un cursillo de torero al final del cual reciban un diploma y un traje de torero con capote, montera, espada y banderillas?. Realmente les ha conmocionado la aprobación de la ley contra las corridas de toros en Cataluña, pobrecitos, ya no tocan ni cuartos ni horas ..