27 d’ag. 2010

Simulació de soroll de motor per a cotxes híbrids i elèctrics per ser massa silenciosos

Simulació de soroll de motor per a cotxes híbrids i elèctrics per ser massa silenciososHe escoltat una notícia que reconec que m'ha causat certa perplexitat. Els cotxes híbrids i elèctrics es presentaven com la gran solució per rebaixar els nivells de contaminació, però aquest no és el problema, el problema, o almenys ara alguns ho veuen així, és que aquest tipus de cotxes no fa cap soroll i els vianants es queixen que el fet que siguin silenciosos no els permet adonar-se de la seva presència, així com que els cecs no poden adonar-se de la presència d'un d'aquests vehicles. Puc entendre que això sigui un problema important pels cecs, però la resta dels vianants el que han de fer és mirar abans de creuar el carrer. La solució de Toyota pel seu model Prius és instal·lar un altaveu que simula el soroll d'un motor de combustió. Tant de temps queixant-nos pel soroll que poguessin fer els cotxes i ara que hi ha cotxes silenciosos els instal·lem altaveus perquè facin alguna mena de soroll. Hem perdut el seny.

Simulación de ruido de motor para coches híbridos y eléctricos por ser demasiado silenciososHe escuchado una noticia que reconozco que me ha causado cierta perplejidad. Los coches híbridos y eléctricos se presentaban como la gran solución para rebajar los niveles de contaminación, pero éste no es el problema, el problema, o al menos ahora algunos lo ven así, es que este tipo de coches no hace ningún ruido y los peatones se quejan de que el hecho de que sean silenciosos no les permite darse cuenta de su presencia, así como que los ciegos no pueden darse cuenta de la presencia de uno de estos vehículos. Puedo entender que esto sea un problema importante para los ciegos, pero el resto de los peatones lo que tienen que hacer es mirar antes de cruzar la calle. La solución de Toyota para su modelo Prius es instalar un altavoz que simula el ruido de un motor de combustión. Tanto tiempo quejándonos por el ruido que pudieran hacer los coches y ahora que hay coches silenciosos los instalamos altavoces para que hagan algún tipo de ruido. Hemos perdido el juicio.