25 d’ag. 2010

Fi del segrest

Fi del segrest

És una excel·lent notícia, especialment per a ells i les seves famílies, finalment s'ha acabat el seu captiveri, llarg captiveri, i poden tornar a casa sans i estalvis. Albert Vilalta i Roque Pascual han sigut alliberats i ja han pogut tornar a casa després de nou mesos – 268 dies per ser exactes - de romandre segrestats per AQMI. Mesos abans havia sigut alliberada Alícia Gámez. Un comunicat enviat al diari El País pels segrestadors deia que els havien alliberat perquè s'havien acomplert les seves peticions: 7 milions d'euros per Roque i Albert i 5 milions per Alícia, i a més deixaven clara una advertència als francesos que fa uns dies van intentar alliberar per a força a un ciutadà seu i aquest va ser assassinat pels segrestadors com a venjança.

Albert Vilalta, Roque Pascual i Alícia Gámez son membres de la ONG Barcelona Solidària, van ser segrestats el 29 d novembre de 2009 per AlQaida el Magrib Islàmic quan participaven en una caravana que transportava ajut humanitari mentre la seva caravana circulava per una carretera de Mauritània. Els atacants i segrestadors es van endur als tres cooperants catalans però van deixar el vehicle i tot el que aquest portava, era evident que l'objectiu era segrestar als cooperants i demanar un rescat.

Fin del secuestro

És una excelente noticia, especialmente para ellos y sus familias, finalmente se ha terminado su cautiverio, largo cautiverio, y pueden volver a casa sanos y salvos. Albert Vilalta y Roque Pascual han sido liberados y ya han podido regresar a casa después de nueve meses - 268 días para ser exactos - de permanecer secuestrados por AQMI. Meses antes había sido liberada Alicia Gámez. Un comunicado enviado al diario El País por los secuestradores decía que los habían liberado porque se habían cumplido sus peticiones: 7 millones de euros por Roque y Albert y 5 millones por Alicia, y además dejaban clara una advertencia a los franceses que hace unos días intentaron liberar para fuerza a un ciudadano suyo y éste fue asesinado por los secuestradores como venganza.
Albert Vilalta, Roque Pascual y Alicia Gámez son miembros de la ONG Barcelona Solidaria, fueron secuestrados el 29 de noviembre de 2009 por AlQaida el Magreb Islámico cuando participaban en una caravana que transportaba ayuda humanitaria mientras su caravana circulaba por una carretera de Mauritania. Los atacantes y secuestradores se llevaron los tres cooperantes catalanes pero dejaron el vehículo y todo lo que este llevaba, era evidente que el objetivo era secuestrar a los cooperantes y pedir un rescate.