15 d’ag. 2010

Anticolonialisme al bressol del conquistador Cortés

Anticolonialisme al bressol del conquistador CortésUn grup que es fa dir Ciutadans anònims va atacar l'estàtua d'Hernán Cortés a la ciutat natal del conqueridor, Medellín (Badajoz). El comunicat d'aquest grup afirma que la postura de l'escultura en què el conquistador trepitja el cap d'un asteca és un insult al poble mexicà.

La consciència a Espanya en alguns assumptes que abans eren intocables va canviant malgrat que la premsa i els polítics no ho vulguin veure, comença a haver-hi veus crítiques amb la tesi oficial del nacionalisme espanyol que considera com un fet positiu el descobriment d'Amèrica i no es fa cap tipus d'autocrítica davant el fet que l'arribada dels conquistadors castellans, la majoria d'ells extremenys, al nou continent va suposar la caiguda de les dues grans civilitzacions existents en aquell continent i l'extermini de la població amb les armes i amb les malalties. El que va ser un horrible genocidi que va provocar la desaparició de milions de persones segueix sent “ignorat” per la historiografia oficial espanyola que considera que els castellans – recordem també que la conquesta del continent americà va ser una empresa castellana – anaven a civilitzar i cristianitzar a uns salvatges pagans. Amb la creu, l'espasa i les malalties van ser exterminats milions de nadius d'aquell continent, en algunes zones de l'Amèrica llatina la població nadiua va desaparèixer totalment del mapa, d'altres zones les poblacions van ser delmades i reduïdes a la mínima expressió. Que al mateix lloc de naixement d'un d'aquests conqueridors hi hagi gent que decideixi fer una acció de protesta hauria de servir per obrir els ulls a aquells que encara consideren que els castellans van anar a salvar l'ànima dels “pobrets indiets”.
Vídeo: Sabotaje a la estatuta de Hernán Cortés en su pueblo natal (EFE)
Anticolonialismo en la cuna del conquistador Cortés

Un grupo que se hace llamar Ciudadanos anónimos atacó la estatua de Hernán Cortés en la ciudad natal del conquistador, Medellín (Badajoz). El comunicado de este grupo afirma que la postura de la escultura en la que el conquistador pisa la cabeza de un azteca es un insulto al pueblo mexicano.
La conciencia en España en algunos asuntos que antes eran intocables va cambiando a pesar de que la prensa y los políticos no lo quieran ver, empieza a haber voces críticas con la tesis oficial del nacionalismo español que considera como un hecho positivo el descubrimiento de América y no se hace ningún tipo de autocrítica ante el hecho de que la llegada de los conquistadores castellanos, la mayoría de ellos extremeños, en el nuevo continente supuso la caída de las dos grandes civilizaciones existentes en ese continente y el exterminio de la población con las armas y con las enfermedades. Lo que fue un horrible genocidio que provocó la desaparición de millones de personas sigue siendo "ignorado" por la historiografía oficial española que
considera que los castellanos - recordemos también que la conquista del continente americano fue una empresa castellana - iban a civilizar y cristianizar a unos salvajes paganos. Con la cruz, la espada y las enfermedades fueron exterminados millones de nativos de ese continente, en algunas zonas de América Latina la población nativa desapareció totalmente del mapa, de otras zonas las poblaciones fueron diezmadas y reducidas a la mínima expresión. Que en el mismo lugar de nacimiento de uno de estos conquistadores haya gente que decida hacer una acción de protesta debería servir para abrir los ojos a aquellos que aún consideran que los castellanos fueron a salvar el alma de los "pobrecitos inditos" .