28 d’ag. 2010

Mòbils emporrats

Mòbils emporrats


Una empresa de telefonia mòbil de Múrcia fundada fa set mesos que respon o responia a la marca comercial Zero Móvil ha deixat de donar servei als seus 16.000 clients dient-los que la culpa la tenia Telefònica. Ja sabem que Telefònica és el gran Satan de les companyies de servei telefònic, moltes petites companyies fan servir la infraestructura de Telefònica i aquesta tot i que els cedeix l'ús – cobrant – els fa la punyeta però el cas de Zero Móvil no està relacionat amb el gran Satan telefònic sinó que la companyia estava relacionada amb una trama de blanqueig de diners procedents del narcotràfic que va ser desmantellada per la policia i l'Agència Tributària el mes de juny. La policia va trobar un carregament d'11000 quilos d'haixix amagats en un carregament de sardines congelades. Segons la policia aquesta empresa hauria rebut 1,5 milions d'euros procedents del narcotràfic. És curiós que el lema comercial de Zero Móvil sigui “perquè és bo canviar de companyia”. Molts dels seus clients han hagut de fer-ho, quin remei, si és que això passa si contractes gent estranya. Zero Móvil feia pudor... d'arengada i d'haixix.


Móviles emporrados

Una empresa de telefonía móvil de Murcia fundada hace siete meses que responde o respondía a la marca comercial Zero Móvil ha dejado de dar servicio a sus 16.000 clientes diciéndoles que la culpa la tenía Telefónica. Ya sabemos que Telefónica es el gran Satán de las compañías de servicio telefónico, muchas pequeñas compañías utilizan la infraestructura de Telefónica y esta a pesar de que los cede el uso - cobrando - les hace la puñeta pero el caso de Zero Móvil no está relacionado con el gran Satán telefónico sino que la compañía estaba relacionada con una trama de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico que fue desmantelada por la policía y la Agencia Tributaria en el mes de junio. La policía encontró un cargamento de 11,000 kilos de hachís escondidos en un cargamento de sardinas congeladas. Según la policía esta empresa habría recibido 1,5 millones de euros procedentes del narcotráfico. Es curioso que el lema comercial de Zero Móvil sea "porque es bueno cambiar de compañía". Muchos de sus clientes han tenido que hacerlo, qué remedio, si es que esto pasa si contratas gente extraña. Zero Móvil olía ... a arenque y a hachís.