23 d’ag. 2010

Oposició a la mesquita de la zona zero

Oposició a la mesquita de la zona zero


La possibilitat que a dues illes de cases de la zona zero de Nova York, és a dir, el punt on s'alçaven les torres bessones que van ser destruïdes l'11 de setembre de 2001 per l'impacte de dos avions de passatgers segrestats per terroristes islamistes, es construeixi una mesquita està provocant una forta oposició. Són els familiars de les víctimes de l'11-S les que s'oposen però hi ha molta gent que veu com un insult la construcció d'una mesquita a prop de la Zona zero.

Als detractors d'aquesta mesquita no els agrada la construcció de la mesquita perquè
creuen que podria ser vist com una victòria dels terroristes, és a dir, que a sobre que causen la tragèdia fan befa plantant un centre de culte de la mateixa religió que va impulsar l'atemptat. Entre els detractors també hi ha dubtes sobre l'origen dels 100 milions de dòlars que costarà la construcció de la mesquita.
Entenc als que s'hi oposen a la construcció de la mesquita i hi estic d'acord que la decisió de construir la mesquita tan a prop del lloc on els terroristes islamistes van causar tantes morts i destrucció és molt desencertada.

Oposición a la mezquita de la zona ceroLa posibilidad que a dos manzanas de la zona cero de Nueva York, es decir, el punto donde se alzaban las torres gemelas que fueron destruidas el 11 de septiembre de 2001 por el impacto de dos aviones de pasajeros secuestrados por terroristas islamistas, se construya una mezquita está provocando una fuerte oposición. Son los familiares de las víctimas del 11-S las que se oponen pero hay mucha gente que ve como un insulto la construcción de una mezquita cerca de la Zona cero.

A los detractores de esta mezquita no les gusta la construcción de la mezquita porque creen que podría ser visto como una victoria de los terroristas, es decir, que encima que causan la tragedia hacen befa plantando un centro de culto de la misma religión que impulsó el atentado. Entre los detractores también hay dudas sobre el origen de los 100 millones de dólares que costará la construcción de la mezquita.

Entiendo a los que se oponen a la construcción de la mezquita y estoy de acuerdo en que la decisión de construir la mezquita tan cerca del lugar donde los terroristas islamistas causaron tantas muertes y destrucción es muy desatinada.