20 de febr. 2010

Crisi econòmica i política a Espanya

Crisi econòmica i política a Espanya


La sessió celebrada ahir en el Congrés dels Diputats va ser un exemple que la crisi a Espanya no és nomes econòmica, també és política, i potser molt més greu.

Rajoy va fer tres "propostes":

1. Que Rodríguez Zapatero canviés de política econòmica.

2. Que Rodríguez Sabater dissolgués les Cambres i convoqués eleccions.

3. Que el mateix grup parlamentari socialista defenestrés a Rodríguez Zapatero.

Rodríguez Zapatero va recriminar a Rajoy que demanés al grup parlamentari socialista que el facin fora, que demanés als socialistes que li facin la feina bruta i li va recordar que ell (Rodríguez Zapatero) li havia guanyat les eleccions dues vegades, llavors va reptar a Rajoy a presentar una moció de censura contra ell.

Rodríguez Zapatero ha fet les coses molt malament, això ningú ho pot negar però el líder de l'oposició Mariano Rajoy encara ha estat més desencertat, vol ser president del govern sigui com sigui, practica una oposició contra el govern absolutament destructiva, la crisi al PP li importa un rave, la veuen com un mitjà per aconseguir el poder. Si la política del govern socialista ha sigut un desastre s'ha de dir que l'oposició pepera ha demostrat que encara són pitjors i que únicament tenen interés en col·locar a Rajoy a la Moncloa.

Del debat sobre la crisi es pot dir que si tenien intenció de desencantar a la ciutadania de la política tant govern com oposició ho poden haver aconseguit. Rajoy ha fet el que fa des de fa sis anys, no aportar absolutament res. El PP només té un punt en el seu programa electoral, tornar a governar. Per a fer què?. Continuar amb el que les eleccions de 2004 van interrompre, i ja sabem com van acabar aquells vuit anys, quines van ser les polítiques aznarianes i quines han sigut les conseqüències. Tampoc podem esperar gaire d'un líder que no controla el seu partit i al qual altres dirigents d'aquest no li fan cap cas. Si Rajoy no és capaç de governar el seu partit com espera governar un país?. La crisi política, com he dit, és més greu que l'econòmica i sembla que cap dels dos dirigents principals, i dels del PP sospito que a cap, interessa que les coses canviin. En el comportament dels dirigents pepers hi ha un cert grau de nihilisme, esperen que tot se'n vagi a la merda i si poden hi ajudaran que això passi. Em sembla molt greu.


Crisis económica y política en España

La sesión celebrada ayer en el Congreso de los Diputados fue un ejemplo de que la crisis en España no es sólo económica, también es política, y quizás mucho más grave.
Rajoy hizo tres propuestas:
1. Que Rodríguez Zapatero cambiara de política económica.
2. Que Rodríguez Sabater disolviera las Cámaras y convocara elecciones.
3. Que el propio grupo parlamentario socialista defenestrado a Rodríguez Zapatero.
Rodríguez Zapatero recriminó a Rajoy que pidiera al grupo parlamentario socialista que lo hagan fuera, que pidiera a los socialistas que le hagan el trabajo sucio y le recordó que él (Rodríguez Zapatero) le había ganado las elecciones dos veces, entonces retó a Rajoy a presentar una moción de censura contra él.
Rodríguez Zapatero ha hecho las cosas muy mal, eso nadie lo puede negar pero el líder de la oposición Mariano Rajoy ha sido aún más desacertado, quiere ser presidente del gobierno sea como sea, practica una oposición contra el gobierno absolutamente destructiva, la crisis en elPP le importa un rábano, la ven como un medio para conseguir el poder. Si la política del gobierno socialista ha sido un desastre hay que decir que la oposición pepera ha demostrado que aún son peores y que únicamente tienen interés en colocar a Rajoy en la Moncloa.
Del debate sobre la crisis se puede decir que si tenían intención de desencantar a la ciudadanía de la política tanto gobierno como oposición pueden haber logrado. Rajoy ha hecho lo que hace desde hace seis años, no aportar absolutamente nada. El PP sólo tiene un punto en su programa electoral, volver a gobernar. Para hacer qué?. Continuar con lo que las elecciones de 2004 interrumpieron, y ya sabemos cómo acabaron aquellos ocho años, cuáles fueron las políticas aznarianes y cuáles han sido las consecuencias. Tampoco podemos esperar mucho de un líder que no controla su partido y al que otros dirigentes de éste no le hacen ningún caso.Si Rajoy no es capaz de gobernar su partido como espera gobernar un país?. La crisis política, como he dicho, es más grave que la económica y parece que ninguno de los dos dirigentes principales, y los del PP sospecho que a ninguna, interesa que las cosas cambien. En el comportamiento de los dirigentes pepero hay un cierto grado de nihilismo, esperan que todo se vaya a la mierda y si pueden ayudarán a que esto ocurra. Me parece muy grave.