2 de febr. 2010

4601 euros per portar la data del tacògraf en euskera

4601 euros per portar la data del tacògraf en euskera

Un transportista basc ha sigut multat per la Guàrdia Civil amb la quantitat de 4601 € mentre circulava per una carretera andalusa. Anava trompa?. Conduia perillosament?. No, des del punt de vista de l'agent de la Benemèrita el terrible crim del transportista basc era que va escriure la data del tacògraf seguint el format de data basc, any-mes-dia. Segons la denúncia el camioner basc havia “falsificat” els fulls de registre “perquè tenia la data mal escrita”. El camioner basc ha declarat que “l'agent em va mirar rar i va contestar que això li podia portar a confondre's i que m'anava a denunciar”. És a dir, en la ment del guàrdia civil la idea era “jo no entenc això, doncs et poso una multa”. Tampoc podem esperar gaire d'Espanya, si consideren que el català és una llengua estranya que no deuen pensar de l'euskera.

Article: La velocidad y el tocino (Deia - Recull de premsa)

4601 euros por llevar la fecha del tacógrafo en euskera
Un transportista vasco ha sido multado por la Guardia Civil con la cantidad de € 4601 mientras circulaba por una carretera andaluza. Iba trompa?. Conducía peligrosamente?. No, desde el punto de vista del agente de la Benemérita el terrible crimen del transportista vasco era que escribió la fecha del tacógrafo siguiendo el formato de fecha vasco, año-mes-día. Según la denuncia el camionero vasco había "falsificado" las hojas de registro "porque tenía la fecha mal escrita". El camionero vasco ha declarado que "el agente me miró raro y contestó que eso le podía llevar a confundirse y que me iba a denunciar". Es decir, en la mente del guardia civil la idea era "yo no entiendo esto, pues te pongo una multa". Tampoco podemos esperar mucho de España, si consideran que el catalán es una lengua extraña que no deben pensar del euskera.