2 de febr. 2010

El Badalona no pot posar el seu himne per culpa de l'SGAE

El Badalona no pot posar el seu himne per culpa de l'SGAE

Tornem a parlar de l'SGAE i novament no puc dir res de bo. La SGAE diu que està per protegir els drets d'autor però de moment el que està aconseguint és què escoltar música quasi pugui considerar-se un delicte. El Badalona, equip de la segona B, amb motiu del seu centenari va estrenar un nou himne l'any 2003. Quatre anys més tard l'SGAE li hi ha reclamat el pagament de 1300 euros (pagament endarrerit). L'SGAE reclama al Badalona quasi 100 euros cada cop que soni l'himne. El club badaloní ha pres la decisió de no seguir emetent l'himne.

Vídeo: Himne del Badalona

El Badalona no puede poner su himno por culpa de la SGAE
Volvemos a hablar de la SGAE y nuevamente no puedo decir nada bueno. La SGAE dice que está para proteger los derechos de autor pero de momento lo que está consiguiendo es que escuchar música casi pueda considerarse un delito. El Badalona, equipo de la segunda B, con motivo de su centenario estrenó un nuevo himno en el año 2003. Cuatro años más tarde la SGAE le ha reclamado el pago de 1300 euros (pago aplazado). La SGAE reclama al Badalona casi 100 euros cada vez que suene el himno. El club badalonés ha tomado la decisión de no seguir emitiendo el himno.