8 de febr. 2010

20 anys per netejar Catalunya d'explosius de la Guerra Civil

20 anys per netejar Catalunya d'explosius de la Guerra Civil
20 anys per netejar Catalunya d'explosius de la Guerra Civil

TV3TEXT

Els Mossos d'Esquadra van desactivar l'any passat un total de 1600 explosius enterrats de l'època de la Guerra Civil. La tasca correspon als TEDAX, el grup del cos encarregat de la desactivació, neutralització i destrucció dels artefactes explosius que puguin aparèixer a Catalunya que indiquen que aquest tipus d'explosius se seguiran trobant, com a mínim durant 20 anys més a tot el territori.

La guerra civil espanyola va acabar l'any 1939, és a dir, fa 71 anys, encara continuen apareixen artefactes explosius d'aquella guerra, com si els 36 anys de dictadura que van seguir als 3 anys de guerra civil no fossin prou desgràcia. Quasi un segle d'aquella vergonyant tragèdia quan pocs dels que la van viure encara estiguin vius encara continuarem trobant l'herència d'aquell període. Catalunya va patir un especial tractament per part de les tropes franquistes amb bombardejos indiscriminats com el que va patir Barcelona que va ser declarada pel criminal Franco com a objectiu militar. Les tropes feixistes espanyoles que des de l'inici de la guerra s'autodenominaven exèrcit d'alliberament en el moment d'entrar a Catalunya van passar a autodenominar-se exèrcit d'ocupació. Recomano veure els dos vídeos que acompanyen aquest article i ntrar en la pàgina que de l'enllaç.

Vídeo: Bombes sobre Barcelona

Vídeo: Catalunya sota les bombes

Enllaç: Tres dies sagnants (Diari de Barcelona)

20 años para limpiar Cataluña de explosivos de la Guerra Civil
TV3TEXT
Los Mossos d'Esquadra desactivar el año pasado un total de 1600 explosivos enterrados de la época de la Guerra Civil. La tarea corresponde a los TEDAX, el grupo del cuerpo encargado de la desactivación, neutralización y destrucción de los artefactos explosivos que puedan aparecer en Cataluña que indican que este tipo de explosivos se seguirán encontrando, como mínimo durante 20 años en todo el territorio.

La guerra civil española terminó en 1939, es decir, hace 71 años, aún siguen aparecen artefactos explosivos de aquella guerra, como si los 36 años de dictadura que siguieron a los 3 años de guerra civil no fueran suficiente desgracia. Casi un siglo de aquella vergonzante tragedia cuando pocos de los que la vivieron todavía estén vivos todavía seguiremos encontrando la herencia de aquel periodo. Cataluña sufrió un especial tratamiento por parte de las tropas franquistas con bombardeos indiscriminados como el que sufrió Barcelona que fue declarada por el criminal Franco como objetivo militar. Las tropas fascistas españolas que desde el inicio de la guerra se autodenominaban ejército de liberación en el momento de entrar en Cataluña pasaron a autodenominarse ejército de ocupación. Recomiendo ver los dos videos que acompañan este artículo y entrar en la página del enlace.