3 de febr. 2010

Les vegueries

Les vegueries

El govern de Catalunya ha aprovat el projecte d'ordenació del territori amb el que se substituirà l'ordenació territorial provincial de Jaime de Burgos l'any 1833 per una ordenació territorial més propera al país. L'actual divisió de Catalunya en quatre províncies se substituirà – en principi – per set vegueries. Les vegueries no són una cosa d'ara, va ser la divisió administrativa del principat des del segle XII fins el XVIII, època en la que Felip V va substituir-les pels corregiments segons venia dictat pel Decret de Nova Planta. La implantació de les vegueries suposarà la desaparició de les diputacions provincials, les competències de les quals seran assumides per les vegueries. Fins i tot s'estima que això implicarà una reducció de 1000 funcionaris el pas de les diputacions a les vegueries.

El gobierno de Cataluña ha aprobado el proyecto de ordenación del territorio con el que se sustituirá la ordenación territorial provincial de Jaime de Burgos en 1833 para una ordenación territorial más cercana al país. La actual división de Cataluña en cuatro provincias se sustituirá - en principio - por siete veguerías. Las veguerías no son algo de ahora, fue la división administrativa del Principado desde el siglo XII hasta el XVIII, época en la que Felipe V sustituirlas por los corregimientos según venía dictado por el Decreto de Nueva Planta. La implantación de las veguerías supondrá la desaparición de las diputaciones provinciales, las competencias de las cuales serán asumidas por las veguerías. Incluso se estima que esto implicará una reducción de 1.000 funcionarios el paso de las diputaciones a las veguerías.

Superfície:

Territori:

Població:

Densitat:

Capital:

Barcelona

3232,5 Km2

10,10%

4872762 hab.

1484,7 hab/km2

Barcelona

Girona

5701 Km2

17,90%

623732 hab.

111 hab/km2

Girona

Lleida

5543 Km2

17,40%

329073 hab.

54,9 hab/km2

Lleida

Camp de Tarragona

2997 Km2

9,40%

508796 hab.

169,8 hab/km2

Tarragona

Catalunya Central

5594 Km2

17,50%

465687hab.

83,2 hab/km2

No decidit

Terres de l'Ebre

3329 Km2

10,40%

172108 hab.

51,7 hab/km2

Tortosa

Alt Pirineu i Aran

5691 Km2

17,80%

69459 hab.

12,2 hab/km2

No decidit

Vegueria de Barcelona:

Barcelonés, Maresme, Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedés, Vallès Occidental i Vallès Oriental.

Vegueria de Girona:

Ripollès, Garrotxa, Selva, Gironès, Pla de l'Estany, Alt Empordà, Baix Empordà.

Catalunya Central: Bages, Osona, Anoia, Solsonès i Berguedà.

Vegueria de Lleida:

Garrigues. Urgell, Segarra, Pla d'Urgell, Segrià i Noguera.

Vegueria del Camp de Tarragona:

Conca de Barberà, Priorat, Baix Camp, Alt Camp, Tarragonès i Baix Penedès.

Vegueria de l'Alt Pirineu i Aran:

Vall d'Aran, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Cerdanyà, Alt Urgell i Pallars Jussà.

Vegueria de les Terres de l'Ebre:

Montsià, Ribera d'Ebre, Terra Alta i Baix Ebre.

Les vegueries: