26 de febr. 2010

Barcelona, 25 de febrer de 2010

Barcelona, 25 de febrer de 2010

Esvoranc al carrer València

Ahir va obrir-se un esvoranc d'un metre de profunditat al carrer València, en el tram entre Passeig de Gràcia i el carrer Pau Claris. Segons el diari es va témer que l'esvoranc tingués a veure amb les obres de l'AVE però des de l'Ajuntament va informar-se que l'esvoranc va ser causat per un corriment de terres sota el paviment degut a les pluges caigudes aquests dies.


Socavón en la calle Valencia
Ayer se abrió un boquete de un metro de profundidad en la calle Valencia, en el tramo entre Paseo de Gracia y la calle Pau Claris. Según el diario se temió que el socavón tuviera que ver con las obras del AVE pero desde el Ayuntamiento informó de que el boquete fue causado por un corrimiento de tierras bajo el pavimento debido a las lluvias caídas estos días.
---
Indicador


L'indicador que hi ha al carrer Bruc – quasi a la cruïlla amb la Ronda Sant Pere – que ens assenyala cap a on hem de tirar si volem anar cap a l'Arc del Triomf, la Via Laietana i la Plaça Catalunya, ja fa dies que té els plafons torts.

Indicador

El indicador que hay en la calle Bruc - casi en el cruce con la Ronda Sant Pere - que nos señala hacia dónde debemos tirar si queremos ir hacia el Arco del Triunfo, la Via Laietana y la plaza Catalunya, hace ya días que tiene los paneles torcidos.

---
Topall sota els contenidors


L'Ajuntament ha instal·lat una mena de topall que impedeix que els contenidors puguin ser desplaçats com a vegades succeeix i que quedin tots en línia. El topall és una peça de color groc situada sota cada contenidor. La imatge pertany al contenidor del carrer Méndez Núñez però ja s'ha instal·lat en altres llocs i suposo que aniran instal·lant el topall sota tots els contenidors a poc a poc.


Tope bajo los contenedores
El Ayuntamiento ha instalado una especie de tope que impide que los contenedores puedan ser desplazados como a veces sucede y que queden todos en línea. El tope es una pieza de color amarillo situada debajo de cada contenedor. La imagen pertenece al contenedor de la calle Méndez Núñez pero ya se ha instalado en otros lugares y supongo que irán instalando el tope bajo todos los contenedores poco a poco.