25 de febr. 2010

Rosa Díez ofén els gallecs

Rosa Díez ofén els gallecsRosa Díez, líderessa messiànica del partit ultranacionalista espanyol i ultradretà UPyD continua fent mèrits per caure antipàtica. En una entrevista que li han fet a CNN+ li han demanat que qualifiqui a diversos dirigents polítics, i del president del govern Rodríguez Zapatero Rosa Díez ha dit que “podria ser gallec en el sentit més pejoratiu del terme”. No sap aquesta senyora parlar sense ofendre a tothom?. No hi ha ni gallecs, ni catalans ni bascos, ni andalusos en el sentit més pejoratiu del terme, si que hi ha politicastres bocamolls i maleducats, i la senyora Rosa Díez n'és un exemple clar. Ser gallec és molt respectable i els gallecs em mereixen tots els respectes, la senyora Rosa Díez no em mereix cap respecte.

Vídeo: Rosa Díez ofén els gallecs

Rosa Díez ofende los gallegos

Rosa Díez, líderesa mesiánica del partido ultranacionalista español y ultraderechista UPyD continúa haciendo méritos por caer antipática. En una entrevista que le han hecho en CNN+ le han pedido que califique a diversos dirigentes políticos, y del presidente del gobierno Rodríguez Zapatero Rosa Díez ha dicho que “podría ser gallego en el sentido más peyorativo del término”. ¿No sabe esta señora hablar sin ofender a todo el mundo?. No hay ni gallegos, ni catalanes ni vascos, ni andaluces en el sentido más peyorativo del término, si que hay politicastros bocazas y maleducados, y la señora Rosa Díez es un ejemplo claro. Ser gallego es muy respetable y los gallegos me merecen todos los respetos, la señora Rosa Díez no me merece ningún respeto.