7 de febr. 2010

Llengua catalana en el món

Llengua catalana en el món

A 172 universitats d'arreu del món es pot estudiar llengua, literatura i cultura catalanes. D'aquestes cal destacar que 28 s'hi troben a Alemanya, 21 a Gran Bretanya, 19 a França i 18 a Itàlia, a Espanya, aquest Estat del qual diuen que formem part, només s'hi poden trobar aquests estudis en onze universitats. Alemanya té quasi el triple d'universitats que Espanya en la que s'ofereixen estudis relacionats amb la llengua, la cultura i la literatura catalanes i Gran Bretanya quasi el doble. En països tan allunyats com els Estats Units, l'Índia, Camerun, Austràlia o l'Uruguai també hi ha universitats on s'hi pot estudiar la llengua, la cultura i la literatura del nostre país. Aquest any la llengua catalana ha sigut la convidada d'honor de la Fira Expolangues celebrada a París entre dimecres i dissabte d'aquesta setmana.

Article: Estudiar català és més difícil a les universitats de l'Estat espanyol que en altres cinc països europeus (Directe.cat / Recull de premsa)

Web: Expolangues 2010 Expolangues 2010 a le plaisir d'accueillir le catalan / «Le catalan, la langue de 10 millions d'européens»

Lengua catalana en el mundo

A 172 universidades de todo el mundo se puede estudiar lengua, literatura y cultura catalanas.De éstas cabe destacar que 28 se encuentran en Alemania, 21 en Gran Bretaña, 19 en Francia y 18 en Italia, en España, este Estado del que dicen que formamos parte, sólo se pueden encontrar estos estudios en once universidades . Alemania tiene casi el triple de universidades que España en la que se ofrecen estudios relacionados con la lengua, la cultura y la literatura catalanas y Gran Bretaña casi el doble. En países tan alejados como Estados Unidos, India, Camerún, Australia o Uruguay también hay universidades donde se puede estudiar la lengua, la cultura y la literatura de nuestro país. Este año la lengua catalana ha sido la invitada de honor de la Feria Expolangues celebrada en París entre miércoles y sábado de esta semana.