25 de febr. 2010

Un exemple a seguir?

Un exemple a seguir?

El “líder espiritual” d'aquest senyor era aquell que deia que ell no volia que ningú li digués que no havia de beure en excés i que a ell ningú li havia de dir que no podia anar a la velocitat a la que li donés la gana, aquest senyor seguint l'exemple del seu “líder espiritual” va ser enxampat després de tenir un petit accident de trànsit i que quan li van fer la prova de l'alcoholèmia donés una taxa superior a la permesa. Aquest senyor del que parlo és diputat del PP, el seu nom és Nacho Uriarte, és president de Nuevas Generaciones del PP, i per més INRI aquest senyor era vocal de la comissió de Seguretat Vial i Prevenció d'Accidents de Trànsit del Congrés. ¿Un exemple a seguir?. Almenys ha tingut la decència de presentar la dimissió. Llàstima que el seu “líder espiritual” no faci el mateix.

Vídeo: Uriarte dimite d Un exemple a seguir? e la Comisión de Tránsito

¿Un ejemplo a seguir?
El "líder espiritual" de este señor era aquel que decía que él no quería que nadie le dijera que no debía beber en exceso y que a él nadie le iba a decir que no podía ir a la velocidad a la que le diera la gana, este señor siguiendo el ejemplo de su "líder espiritual" fue pillado tras sufrir un pequeño accidente de tráfico y que cuando le hicieron la prueba de la alcoholemia diera una tasa superior a la permitida. Este señor del que hablo es diputado del PP, su nombre es Nacho Uriarte, es presidente de Nuevas Generaciones del PP, y para más INRI este señor era vocal de la comisión de Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico del Congreso. ¿Un ejemplo a seguir?. Al menos ha tenido la decencia de presentar la dimisión. Lástima que su “líder espiritual” no hago lo mismo.