14 de febr. 2010

Diguem que parlem d'Intereconomía

Diguem que parlem d'Intereconomía

La democràcia esmorteïda d'Intereconomía

Ja ho vaig dir ahir en un altre article que parlava sobre la ideologia ultradretana d'aquest grup mediàtic, diguem-ho clar, són uns fatxes de l'alçada d'un campanar. A aquesta gent no li agrada res que no tingui les seves idees, respectable, a mi tampoc m'agraden ells, la diferència és que respecto a gent que tingui altres idees sempre que aquestes no siguin totalitàries, i les preferències ideològiques d'Intereconomía són únicament els totalitarismes de dretes com per exemple el franquisme. I és en aquesta frase dita per un locutor d'aquesta cadena ultraconservadora on podem veure amb claredat quin és el pensament dels personatges que “prediquen” la seva ideologia antidemocràtica des de la cadena que té per logo un toro. En la primera part qualifiquen a Zapatero de “cosa nefasta”, tenen raó que Zapatero no ha estat gens encertat en les polítiques econòmiques, però molts podríem dir per moltes més raons que la “cosa més nefasta” que li ha passat a Espanya en forma de president del govern va ser Aznar, i sort que no hem hagut de veure si Rajoy era capaç de fer bo al seu predecessor. Però és en la segona part on al locutor intereconòmic se li veu la poteta feixista aguaitant per sota, és quan diu que no només de la democràcia – el període actual – sinó que parla de la democràcia esmorteïda en referència al període anterior. Per si algú no ho sap el període anterior al que ara vivim de democràcia el que hi havia no era una democràcia esmorteïda sinó una dictadura que empresonava dissidents i també gent considerada sospitosa, torturava, afusellava i agarrotava a tort i a dret. La democràcia esmorteïda a la que es refereix el locutor intereconòmic ni estava esmorteïda ni era una democràcia, era una dictadura molt despietada.

Paraules del locutor intereconòmic: "Zapatero és la cosa en forma de president més nefasta que li ha passat per desgràcia al nostre país, no només en temps de democràcia, no només en temps de democràcia, eh?, Sinó fins i tot quan hi havia una democràcia, diguem, més esmorteïda".

Vídeo: INTERECONOMÍA - LA DEMOCRACIA AMORTIGUADA

A Josep Pedrerol no li agrada Leo Messi

Aquest periodista esportiu ha anat a menys, va començar a la SER i ha acabat a Intereconomía, això si que és una baixada als inferns. A Intereconomía presenta un programa esportiu molt en la línia d'aquesta cadena: gent que criden tots al mateix temps malgrat que tots pensen el mateix. No m'estranya que hagi acabat a Intereconomía si sent periodista no sap qui és actualment el millor jugador del món – Leo Messi -, entenc que ell prefereixi a Cristiano Ronaldo, un bon futbolista al que li perden les maneres, cert, és més divertit per a la premsa de Madrid a la que li agrada la gresca. En el Madrid prefereixen futbolistes que surtin a les revistes ensenyant calçotets o als quals els agradi sortir de farra, és l'estil galàctic. És probable que Messi sigui avorrit, no fa declaracions sortides de to, i certa premsa viu d'això, ni sembla que sigui aficionat a sortir de farra cada dia. Potser Messi no parla amb mitjans en el que els periodistes actuen com autèntics brètols. El fet és que Messi no meravella per la seva oratòria davant de les càmeres però ho fa en el camp amb la pilota als peus.

Paraules de Josep Pedrerol: "M'agraden els futbolistes que aporten alguna cosa, que són televisius, que fas una entrevista i rius, m'agraden els futbolistes que aporten alguna cosa més que futbol, i Ronaldo a més de ser el millor del món o el segon millor del món és un show fora del camp, i em cansen els avorrits dels tòpics, no suporto als que van de bons, i parlen malament de la premsa per darrere, i Messi ha entrat en aquest punt en què Messi ja no és el noi maco, ja ni parla amb els mitjans, ja ni s'acosta a la gent, em sap greu".

Vídeo: INTERECONOMÍA JOSEP PEDREROL TROBA AVORRIT A MESSI


Digamos que hablamos de Intereconomía
La democracia amortiguada de Intereconomía

Ya lo dije ayer en otro artículo que hablaba sobre la ideología ultraderechista de este grupo mediático, digámoslo claro, son unos fachas de la altura de un campanario. A esta gente no le gusta nada que no tenga sus ideas, respetable, a mí tampoco me gustan ellos, la diferencia es que respecto a gente que tenga otras ideas siempre que éstas no sean totalitarias, y las preferencias ideológicas de Intereconomía son únicamente los totalitarismos de derecha como por ejemplo el franquismo. Y es en esta frase dicha por un locutor de esta cadena ultraconservadora donde podemos ver con claridad cuál es el pensamiento de los personajes que "predican" su ideología antidemocrática desde la cadena que tiene por logo un toro. En la primera parte califican a Zapatero de "cosa nefasta", tienen razón que Zapatero no ha sido nada acertado en las políticas económicas, pero muchos podríamos decir por muchas más razones que la "cosa más nefasta" que le ha pasado en España en forma de presidente del gobierno fue Aznar, y suerte que no hemos tenido que ver si Rajoy era capaz de hacer bueno a su predecesor. Pero es en la segunda parte donde el locutor intereconòmic se le ve la patita fascista acechando por debajo, es cuando dice que no sólo de la democracia - el periodo actual - sino que habla de la democracia amortiguada en referencia al periodo anterior. Por si alguien no lo sabe el periodo anterior al que ahora vivimos de democracia lo que había no era una democracia amortiguada sino una dictadura que encarcelaba disidentes y también gente considerada sospechosa, torturaba, fusilaba y agarrotado a diestro y siniestro. La democracia amortiguada a la que se refiere el locutor intereconòmic ni estaba amortiguada ni era una democracia, era una dictadura muy despiadada.
Palabras del locutor intereconòmic: "Zapatero es la cosa en forma de presidente más nefasta que le ha pasado por desgracia en nuestro país, no sólo en tiempos de democracia, no sólo en tiempos de democracia, ¿eh?, Sino incluso cuando había una democracia, digamos, más amortiguada".
A Josep Pedrerol no le gusta Leo Messi
Este periodista deportivo ha ido a menos, comenzó en la SER y ha acabado en Intereconomía, eso si que es una bajada a los infiernos. En Intereconomía presenta un programa deportivo muy en la línea de esta cadena: gente que gritan todos al mismo tiempo a pesar de que todos piensan lo mismo. No me extraña que haya terminado en Intereconomía si siente periodista no sabe quién es actualmente el mejor jugador del mundo - Leo Messi -, entiendo que él prefiera a Cristiano Ronaldo, un buen futbolista al que le pierden las formas, cierto, es más divertido para la prensa de Madrid a la que le gusta la juerga. En el Madrid prefieren futbolistas que salgan en las revistas enseñando calzoncillos oa los que les guste salir de farra, es el estilo galáctico. Es probable que Messi sea aburrido, no hace declaraciones salidas de tono, y cierta prensa vive de eso, ni parece que sea aficionado a salir de fiesta cada día. Tal vez Messi no habla con medios en el que los periodistas actúan como auténticos gamberros. El hecho es que Messi no maravilla por su oratoria ante las cámaras pero lo hace en el campo con el balón en los pies.
Palabras de Josep Pedrerol: "Me gustan los futbolistas que aportan algo, que son televisivos, que haces una entrevista y ríos, me gustan los futbolistas que aportan algo más que fútbol, y Ronaldo además de ser el mejor del mundo o el segundo mejor del mundo es un show fuera del campo, y me cansan los aburridos de los tópicos, no soporto a los que van de buenos, y hablan mal de la prensa por detrás, y Messi ha entrado en este punto en el que Messi ya no es el chico guapo, ya ni habla con los medios, ya ni se acerca a la gente, lo siento. "