15 de nov. 2012

Continuen sense entendre res

Continuen sense entendre res 

Ser ex- perjudica seriosament la salut mental 

Tinc la teoria que quan un president del govern espanyol passa a ser expresident del govern espanyol algun circuit se’ls fon al cervell. I no ho dic només per Aznar, l’home, ja ho sabíem, era un fatxa i malgrat que va provar de dissimular-ho un temps no se’n va sortir, Aznar, com el doctor Strangelove intentava dissimular la seva veritable personalitat però aquesta sortia cada moment, com un tic, ara, sent ja expresident del govern espanyol no li cal dissimular gens, però ha patit una mutació que l’ha convertit en una mena de Nostradamus de cap de setmana dedicat a fer auguris catastròfics i donant a entendre que ell n’és la solució a tots els mals. El procés cap a la independència que ha anat accelerant-se a partir la manifestació massiva de l’11 de setembre va agafar a tots els polítics espanyols amb els pixats (i les caques) al ventre. No són capaços d’entendre que hi hagi tanta gent que no vulgui ser espanyola. Creuen que a Catalunya uns malignes polítics nacionalistes (catalans) es dediquen a hipnotitzar la plebs catalana, no arriben a entendre que cada vegada que un polític espanyolista obre la boca converteixen en independentistes uns quants catalans més. 

Wert, l’”espanyolizator” 

Quan fa unes setmanes el ministre Wert va anunciar que pretenia espanyolitzar els nens catalans i ho feia amb aquell somriure de “mad doctor” de sèrie B un se l’imaginava posant-se un hàbit de monjo i venint a Catalunya a convertir infants heretges en “bons espanyols” a cop de Constitució i d’educació de l’esperit nacional espanyol. El ministre segurament va veure les imatges de la manifestació però no va acabar d’entendre que veia. Els nens no voten, senyor ministre del règim, i la immensa majoria dels que hi vam anar a la manifestació ens vam educar – encara que fos en el meu cas de resquitllada – quan encara s’ensenyaven algunes coses que vostè signaria, amb el temps, el virus de l’espanyolisme inoculat a litres no ens ha fet efecte. Ja tenim massa anys per ser espanyolitzats. 

La Constitució està pel damunt de la democràcia 


I ara apareix José Luís Rodríguez Zapatero. I l’home no ha pogut estar més desencertat. Ha dit que la Constitució espanyola està pel damunt de la democràcia. Jo ja fa temps que dic que em fa gràcia que Aznar, algú que l’any 1969 es declarava falangista i criticava als que, a parer seu, havien abandonat la ortodòxia ideològica d’aquest partit feixista i que l’any 1979 deia el nom del porc de la Constitució ara s’hagi convertit en un acèrrim defensor de la Constitució espanyola de 1978, una Constitució que també defensen la Falange i la Fundació Francisco Franco, cosa que em confirma que aquesta Constitució espanyola té molt poc de democràtica. I si segons Rodríguez Zapatero la Constitució està pel damunt de la democràcia només pot significar una cosa, la democràcia a Espanya ha mort. 

Fer referèndums es cosa de dictadors 

No fa tants dies l’expresident de la Generalitat de Catalunya – un altre ex- - per oposar-se a un referèndum va declarar que això dels referèndums és cosa de dictadors. L’ara senador Montilla no devia pensar gaire aquestes paraules o té memòria de peix perquè el seu correligionari Rodríguez Zapatero, i el seu també correligionari Felipe González, ambdós expresidents del Govern espanyol, també van celebrar referèndums. 

“Los catalanes hacen cosas” 

Després d’amenaçar-nos amb totes les plagues bíbliques, l’apocalipsi, l’exèrcit i que Espanya farà que no ens reconegui cap país del món, sense abandonar totes aquestes amenaces el Partit Popular ha gravat un vídeo, i us confesso que m’ha fet més por aquest vídeo que no pas que em diguin que ens enviaran l’exèrcit i totes les plagues bíbliques, contra els exèrcits es pot lluitar, i mirin, si les plagues que ens cauran ja en traurem algun profit, podem organitzar un festival de granotes a la planxa i de llagosta (l’insecte, no pas el marisc) fregida, però aquell vídeo m’ha deixat molt preocupat. Hi surten alguns dirigents del PP, alguns amb cara d’haver consumit algun bolet al·lucinogen, dient que estimen molt Catalunya i els catalans. Només he vist cares com aquelles en pel·lícules de terror i en algun concurs de Misses, aquells ulls brillants, aquell somriure estúpid, i diuen posant veu de Teletubby o d’ós amorós que ens estimen. Us juro que em van acollonir de debò, encara més que l’amenaça del Vidal-Quadras i el coronel Alamán. Prefereixo que m’ataqui un tanc a que ho facin aquests pepers amb cara de membres d’una secta destructiva. I després surt el líder d’aquesta camarilla d’alienats o posseïts per algun esperit dient que no està d’acord que els catalans ens independitzem, que això ens perjudica a tots – especialment a ells – i amb l’únic argument, un argument poca-solta, que “los catalanes hacen cosas”. 

De les amenaces han passat als arguments cada vegada més infantils. Doncs mirin, quasi que prefereixo les amenaces.

 

 

 

 

Continúan sin entender nada 

Ser ex- perjudica seriamente la salud mental 

Tengo la teoría de que cuando un presidente del gobierno español pasa a ser expresidente del gobierno español algún circuito se funde en su cerebro. Y no lo digo sólo por Aznar, el hombre, ya lo sabíamos, era un facha y pese a que intentó disimularlo un tiempo no lo logró, Aznar, como el doctor Strangelove intentaba disimular su verdadera personalidad pero ésta salía a cada momento, como un tic, ahora, siendo ya expresidente del gobierno español no necesita disimular nada, pero ha sufrido una mutación que lo ha convertido en una especie de Nostradamus de fin de semana dedicado a hacer augurios catastróficos y dando a entender que él es la solución a todos los males. El proceso hacia la independencia que ha ido acelerándose a partir la manifestación masiva del 11 de septiembre cogió a todos los políticos españoles con los meados (y las cacas) en el vientre. No son capaces de entender que haya tanta gente que no quiera ser española. Creen que en Catalunya unos malignos políticos nacionalistas (catalanes) se dedican a hipnotizar a la plebe catalana, no llegan a entender que cada vez que un político españolista abre la boca convierten en independentistas varios catalanes más. 

Wert, el "españolizator" 

Cuando hace unas semanas el ministro Wert anunció que pretendía españolizar los niños catalanes y lo hacía con aquella sonrisa de "mad doctor" de serie B uno se lo imaginaba poniéndose un hábito de monje y viniendo a Catalunya a convertir niños herejes en "buenos españoles" a golpe de Constitución y de educación del espíritu nacional español. El ministro seguramente vio las imágenes de la manifestación pero no terminó de entender que veía. Los niños no votan, señor ministro del régimen, y la inmensa mayoría de los que fuimos a la manifestación nos educar - aunque fuera en mi caso de reojo - cuando aún se enseñaban algunas cosas que usted firmaría, con el tiempo , el virus del españolismo inoculado a litros no nos ha hecho efecto. Ya tenemos demasiados años para ser españolizados. 

La Constitución está por encima de la democracia 

Y ahora aparece José Luis Rodríguez Zapatero. Y el hombre no ha podido estar más desacertado. Dijo que la Constitución española está por encima de la democracia. Yo ya hace tiempo que digo que me hace gracia que Aznar, alguien que en el año 1969 se declaraba falangista y criticaba a los que, a su juicio, habían abandonado la ortodoxia ideológica de este partido fascista y que en 1979 decía pestes de la Constitución ahora se haya convertido en un acérrimo defensor de la Constitución española de 1978, una Constitución que también defienden la Falange y la Fundación Francisco Franco, lo que me confirma que esta Constitución española tiene muy poco de democrática. Y si según Rodríguez Zapatero la Constitución está por encima de la democracia sólo puede significar una cosa, la democracia en España ha muerto. 

Hacer referéndums es cosa de dictadores 

No hace tantos días el expresidente de la Generalitat de Catalunya - otro ex - para oponerse a un referéndum declaró que lo de los referendums son cosa de dictadores. El ahora senador Montilla no debía pensar mucho estas palabras o tiene memoria de pez porque su correligionario Rodríguez Zapatero, y su también correligionario Felipe González, ambos expresidentes del Gobierno español, también celebraron referéndums. 

"Los catalanes Hacén cosas" 

Después de amenazarnos con todas las plagas bíblicas, el apocalipsis, el ejército y que España hará que no nos reconozca ningún país del mundo, sin abandonar todas estas amenazas el Partido Popular ha grabado un vídeo, y os confieso que me ha dado más miedo este video que no me digan que nos enviarán el ejército y todas las plagas bíblicas, contra los ejércitos se puede luchar, y miren, si las plagas que nos caerán ya sacaremos algún provecho, podemos organizar un festival de ranas a la plancha y de langosta (del insecto, no el marisco) frita, pero aquel vídeo me ha dejado muy preocupado. Salen algunos dirigentes del PP, algunos con cara de haber consumido alguna seta alucinógena, diciendo que quieren mucho Catalunya y a los catalanes. Sólo he visto caras como aquellas en películas de terror y en algún concurso de Misses, aquellos ojos brillantes, aquella sonrisa estúpida, y dicen poniendo voz de Teletubby o de oso amoroso que nos quieren. Os juro que me acojoné de verdad, aún más que la amenaza de Vidal-Quadras y el coronel Alamán. Prefiero que me ataquen con un tanque a que lo hagan estos peperos con cara de miembros de una secta destructiva. Y luego sale el líder de esta camarilla de alienados o poseídos por algún espíritu diciendo que no está de acuerdo que los catalanes nos independizamos, que eso nos perjudica a todos - especialmente a ellos - y con el único argumento, un argumento pavo, que "los catalanes hacen cosas". 

De las amenazas han pasado a los argumentos cada vez más infantiles. Pues miren, casi que prefiero las amenazas.