17 de nov. 2012

C’s promou el boicot contra els productes catalans

C’s promou el boicot contra els productes catalans 

C’s ha cessat a la responsable de xarxes socials de la formació neolerrouxista – secció de Vila-seca - després que es descobrís que des del Facebook promovia el boicot contra els productes catalans, l’han cessat després que transcendís el fet, des de la direcció dels neolerrouxistes intenten fer creure que han estat mal interpretats, que ells només volien exemplificar com n’era de negatiu promoure boicots afirmant que “paradoxalment, la seva explicació exposada en Facebook ha sigut interpretada en sentit contrari”. Segons Ribera “hi ha hagut una greu confusió [...]. És coneguda, notòria i pública la posició absolutament contrària de Ciutadans i jo mateix (Rivera)” als boicots. És clar, i per dir que sou contraris a boicotejar els productes catalans pengeu el text íntegre amb la llista de productes on es demana el boicot als productes catalans, oi?. Si no vols ser malentès has de parlar clar. Us han enxampat i us heu acollonit, Alberto Rivera, o com ja et diuen a la xarxa, Alberto (primo de) Rivera. Com podeu demanar el boicot contra els productes catalans per enfonsar l’economia del país i que us votin?.

A aquells que viuen a Catalunya i tinguessin pensat votar als neolerrouxistes millor que s’ho pensin, votarien un partit que demana que no es comprin productes que s’elaboren a Catalunya, provocant l’enfonsament de les empreses i que els treballadors d’aquestes empreses siguin despatxats. A més s’ha de ser molt curt de gambals per boicotejar el propi país, o potser un quintacolumnista.

 

 

 

 

 

C 's promueve el boicot contra los productos catalanes 

C 's ha cesado a la responsable de redes sociales de la formación neolerrouxista - sección de Vila-seca - después de que se descubriera que desde el Facebook promovía el boicot contra los productos catalanes, la han cesado después de que trascendiera el hecho, desde la dirección los neolerrouxistes intentan hacer creer que han sido mal interpretados, que ellos sólo querían ejemplificar como era de negativo promover boicots afirmando que "paradójicamente, su explicación expuesta en Facebook ha sido interpretada en sentido contrario". Según Ribera "ha habido una grave confusión [...]. Es conocida, notoria y pública la posición absolutamente contraria de Ciudadanos y yo mismo (Rivera) "a boicots. Claro, y para decir que sois contrarios a boicotear los productos catalanes cuelgue el texto íntegro con la lista de productos donde se pide el boicot a los productos catalanes, ¿verdad?. Si no quieres ser malentendido tienes que hablar claro. Os han pillado y se ha acojonado, Alberto Rivera, o como ya te dicen en la red, Alberto (primo de) Rivera. Como podéis pedir el boicot contra los productos catalanes por hundir la economía del país y que os voten?.

A aquellos que viven en Cataluña y tuvieran pensado votar a neolerrouxistes mejor que lo piensen, votarían un partido que pide que no se compren productos que se elaboran en Cataluña, provocando el hundimiento de las empresas y que los trabajadores de estas empresas sean despachados. Además hay que ser muy corto de entendederas para boicotear el propio país, o quizás un quintacolumnista.