22 de nov. 2012

Les veritables raons de Sánchez Camacho per oposar-s’hi a la independència

Les veritables raons de Sánchez Camacho per oposar-s’hi a la independència 

Les veritables raons de Sánchez Camacho per oposar-s’hi a la independència no tenen res a veure ni amb les subvencions als agricultors perquè ella no és agricultora, ni amb les pensions perquè ella no és jubilada, ni amb el reconeixement dels títols universitaris perquè ella no és estudiant, ni amb cap dels arguments ridículs i sense sentit que ella està adduint per oposar-hi a la independència. Les raons són personals i egoistes. La senyora Sánchez Camacho és diputada del PP al Parlament de Catalunya per Barcelona i senadora per Barcelona. Quan Catalunya sigui independent la senyora Sánchez Camacho haurà de decidir si és catalana o espanyola. Si decideix que és catalana no podrà ser senadora per Barcelona, ja que Barcelona com és capital de Catalunya ja no serà circumscripció electoral espanyola. Si la senyora Sánchez Camacho decideix que és espanyola deixarà de ser diputada al Parlament de Catalunya ja que serà una ciutadana estrangera, i tampoc podrà ser senadora per Barcelona, ja que com abans he dit, Barcelona sent la capital de Catalunya ja no serà circumscripció electoral espanyola. Doncs bé, és evident que la senyora Sánchez Camacho veu que la seva carrera política s’acabaria amb la independència.

És molt miserable anar als geriàtrics amenaçant la gent gran amb la pèrdua de les seves pensions, especialment perquè aquestes persones són un sector molt fràgil i que no es pot defensar de polítiques demagogues com Sánchez Camacho.

 

Jaume Cusó

(Barcelona)

 

 

 

Las verdaderas razones de Sánchez Camacho para oponerse a la independencia

 

Las verdaderas razones de Sánchez Camacho para oponerse a la independencia no tienen nada que ver ni con las subvenciones a los agricultores porque ella no es agricultora, ni con las pensiones porque ella no es jubilada, ni con el reconocimiento de los títulos universitarios porque ella no es estudiante, ni con ninguno de los argumentos ridículos y sin sentido que ella está aduciendo para oponerse a la independencia. Las razones son personales y egoístas. La señora Sánchez Camacho es diputada del PP en el Parlament de Catalunya por Barcelona y senadora por Barcelona. Cuando Catalunya sea independiente la señora Sánchez Camacho deberá decidir si es catalana o española.

Si decide que es catalana no podrá ser senadora por Barcelona, ​​ya que Barcelona como es capital de Catalunya ya no será circunscripción electoral española. Si la señora Sánchez Camacho decide que es española dejará de ser diputada en el Parlamento de Catalunya ya que será una ciudadana extranjera, y tampoco podrá ser senadora por Barcelona, ​​ya que como antes he dicho, Barcelona siendo la capital de Catalunya ya no será circunscripción electoral española. Pues bien, es evidente que la señora Sánchez Camacho ve que su carrera política se acabaría con la independencia.

Es muy miserable ir a geriátricos amenazando la gente mayor con la pérdida de sus pensiones, especialmente porque estas personas son un sector muy frágil y que no se puede defender de políticas demagogas como Sánchez Camacho. 

Jaume Cusó
(Barcelona)