26 de nov. 2012

Alicia i el gat remullat

Alicia i el gat remullat 

Alicia Sánchez Camacho ha visitat el “gat remullat” d’Intereconomía, això no és cap novetat perquè Sánchez Camacho no és una desconeguda del “gat remullat” precisament. 

Gat remullat: "Teresa (?) diu que hauria d'aplicar-se l'article 155 de la Constitució."

Alícia Sánchez Camacho: "Si és procedent i s'arriba a aquest extrem i el senyor Mas no rectifica, no deixa de desafiar el Govern (espanyol) i vol portar a Catalunya a aprovar una llei de consultes i a fer un referèndum il·legal, doncs, per descomptat s'haurà d'aplicar."

Hi ha animals que transmeten la ràbia quan mosseguen algú, el “gat remullat”, però, transmet la malaltia del colpisme, perquè tot el que hi va allà es transforma en un colpista decimonònic, només cal veure les declaracions del “Ciudadano”Alberto (primo de) Rivera, Alejo “si, bwana” Vidal-Quadras i ara Sánchez Camacho. Algú hauria d’injectar una dosis forta de democràcia al “gat remullat”. És curiós que aquests tres espanyolistes coincideixin en arreglar el problema fent un cop d’Estat, que alguns defensen fer-lo amb F18 fent vols rasants, vaixells de guerra bloquejant ports i a cops d’Estat a Constitució armada. 

L’aplicació de l’article 155 de la Constitució suposa la supressió de la Generalitat. Aquest article no ha estat aplicat mai en aquelles comunitats autònomes amb un nivell de corrupció del nivell d’Estats tercermundistes, ni tampoc s’ha defenestrat els seus polítics, per cert, comunitats governades pel PP, en canvi amenacen d’aplicar en cas que es pretengui exercir el dret d’autodeterminació o s’amenaça el president de la Generalitat ara (i en el seu moment al Lehendakari Ibarretxe) amb l’empresonament. 

No és al president de la Generalitat a qui s’ha de detenir per voler exercir el democràtic dret a decidir, el que s’ha de fer és agafar aquests colpistes amics del “gat remullat” posar-los a la frontera i clavar-los una puntada de peu ben fort al cul. És inacceptable que gent que té les mateixes idees que Tejero estiguin en un Parlament i que quan estan fent-se palles amb el “gat remullat” amenacen amb tancar-lo.


 

 

 

 

Alicia y el gato remojado

Alicia Sánchez Camacho ha visitado el "gato remojado" de Intereconomía, esto no es ninguna novedad porque Sánchez Camacho no es una desconocida del "gato remojado" precisamente. 

Gato remojado: "Teresa (?) Dice que debería aplicarse el artículo 155 de la Constitución."

Alicia Sánchez Camacho: "Si procede y se llega a este extremo y el señor Mas no rectifica, no deja de desafiar al Gobierno (español) y quiere llevar a Catalunya a aprobar una ley de consultas ya hacer un referéndum ilegal, pues , por supuesto deberá aplicarse." 

Hay animales que transmiten la rabia cuando muerden a alguien, el "gato remojado", pero, transmite la enfermedad del golpismo, porque todo lo que va allí se transforma en un golpista decimonónico, sólo hay que ver las declaraciones del "Ciudadano" Alberto ( primo de) Rivera, Alejo "sí, Bwana" Vidal-Quadras y ahora Sánchez Camacho. Alguien debería inyectar una dosis fuerte de democracia al "gato remojado". Es curioso que estos tres españolistas coincidan en arreglar el problema haciendo un golpe de Estado, que algunos defienden hacerlo con F18 haciendo vuelos rasantes, barcos de guerra bloqueando puertos y golpes de Estado en Constitución armada. 

La aplicación del artículo 155 de la Constitución supone la supresión de la Generalitat. Este artículo no ha sido aplicado nunca en aquellas comunidades autónomas con un nivel de corrupción del nivel de Estados tercermundistas, ni tampoco se ha defenestrado sus políticos, por cierto, comunidades gobernadas por el PP, en cambio amenazan con aplicar en caso de que se pretenda ejercer el derecho de autodeterminación o se amenaza al presidente de la Generalitat ahora (y en su momento al Lehendakari Ibarretxe) con el encarcelamiento. 

No es al presidente de la Generalitat a quien se ha de detener por querer ejercer el democrático derecho a decidir, lo que se debe hacer es coger esos golpistas amigos del "gato remojado" ponerlos en la frontera y darles una patada bien fuerte en el culo. Es inaceptable que gente que tiene las mismas ideas que Tejero estén en un Parlamento y que cuando están haciéndose pajas con el "gato remojado" amenazan con cerrarlo.