21 de nov. 2012

Basar Rajoy, tot té un preu

Basar Rajoy, tot té un preu 

Espanya està en decadència i el govern de Rajoy va prenent mesures que agreugen aquesta decadència, i cada dia fa més vergonya. Ets estranger i tens 160.000 euros que et sobrin?. Si és així pots visitar el basar Rajoy i des de 160.000 euros podràs adquirir un pis, i amb el pis, en Rajoy et regalarà la residència.

Mentre a molts espanyols els desnonen, i molts altres veuen impossible adquirir un pis perquè tenen uns preus absolutament desmesurats, al govern espanyol no se li ha ocorregut cap altre millor idea que vendre pisos als estrangers regalant-los la residència.

La següent ocurrència del govern espanyol podria ser vendre’s els espanyols, per cada espanyol uns quants diners per l’Estat i un estranger per substituir-lo, realitzant la substitució gradual de la població per persones que pel fet de ser estrangers no tindrien dret al vot. Clar, que el Basar Rajoy podria vendre’s els espanyols per lots. Per cada rus amb 160.000 euros poden enviar un lot de quatre espanyols a Rússia, Rússia podria poblar les estepes russes amb aquests espanyols venuts pel seu govern. Amb quina nova ocurrència sorprendrà Rajoy la pròxima setmana?.  S’admeten apostes. Qui l’encerti li enviaré un pollastre de goma. #quinpaísdemones

 

 

 

 

 

 

Basar Rajoy, todo tiene un precio 

España está en decadencia y el gobierno de Rajoy tomando medidas que agravan esta decadencia, y cada día hace más vergüenza. ¿Eres extranjero y tienes 160.000 euros que te sobren?. Si es así puedes visitar el bazar Rajoy y desde 160.000 euros podrás adquirir un piso, y con el piso, en Rajoy te regalará la residencia.

Mientras a muchos españoles los desahucian, y muchos otros ven imposible adquirir un piso porque tienen unos precios absolutamente desmesurados, al gobierno español no se le ha ocurrido ningún otro mejor idea que vender pisos a los extranjeros regalándoles la residencia.

La siguiente ocurrencia del gobierno español podría ser venderse los españoles, por cada español algo de dinero para el Estado y un extranjero para sustituirlo, realizando la sustitución gradual de la población por personas que por ser extranjeros no tendrían derecho al voto. Claro, que el Bazar Rajoy podría venderse los españoles por lotes. Por cada ruso con 160.000 euros pueden enviar un lote de cuatro españoles a Rusia, Rusia podría poblar las estepas rusas con estos españoles vendidos por su gobierno. ¿Con qué nueva ocurrencia sorprenderá Rajoy la próxima semana?. Se admiten apuestas. Quien acierte le enviaré un pollo de goma. #quinpaísdemones