26 d’abr. 2010

Arantza Quiroga renega de l'èuscar en una entrevista a Madrid

Arantza Quiroga renega de l'èuscar en una entrevista a Madrid

Abans que res vull que llegiu aquest article que vaig escriure fa un any. LLegir article: La Presidenta del Parlament d'Euskadi no sap euskera

Els dirigents del PP sembla que continuen entenen que apart de la llengua de l'imperi n'hi ha d'altres llengües que no només mereixen com a mínim el mateix respecte sinó una especial protecció però els dirigents pepers continuen mostrant el seu menyspreu més absolut cap a les altres llengües de l'Estat. La senyora presidenta del Parlament basc i dirigent del PP d'Euskadi va dir que ella no sabia parlar èuscar, va dir que l'aprendria, però ara se'ns despenja declarant en una entrevista que li han fet a Madrid: “Entenc que cal respectar una segona llengua però hi ha una clara situació desproporcionada a lo raonable”. Afegeix que li "preocupa" que a Euskadi – ella diu Comunitat Autònoma Basca, encara sort que no diu “las Vascongadas” en aquell to tan propi d'altres èpoques – l'èuscar "es mantingui" com "una discriminació" para accedir a una feina. Anem a pams. Caldrà dir-li que l'èuscar no és la segona llengua d'Euskadi sinó la llengua pròpia d'Euskadi. És cert, la situació entre totes dues llengües es desproporcionada ja que tots els bascos avui dia parlen i entenen el castellà i en canvi n'hi ha molts que ni parlen ni entenen l'èuscar, la presidenta Quiroga en seria una mostra, el seu camarada de partit Mayor Oreja en seria l'altra. La dificultat la tenen més aviat aquells bascos que poden haver optat per viure en la seva llengua que poden acabar sentint-se estrangers a la seva terra mentre renegats com la senyora Quiroga a Madrid declara que l'èuscar és una nosa. Suposo que quan renegats i botiflers arriben a Madrid i la dreta més cavernícola mediàtica de les Espanyes els lloen com herois per trair la seva terra i la seva cultura, als traïdors i als botiflers. Puc entendre que a una persona de Toledo això de les altres llengües no li faci gràcia, però no tinc cap respecte per aquesta gent que escup contra la llengua del seu país i contra el seu país mostrant la seva submissió a un amo forà. El fet que la senyora Quiroga sigui presidenta del Parlament basc desmenteix les seves pròpies paraules. Ella es presidenta d'una de les principals institucions d'Euskadi, el seu Parlament, sense saber parlar la llengua del país. Un aforisme castellà diu que s'agafa abans a un mentider que a un coix, a la senyora Quiroga, presidenta del Parlament basc sense saber una paraula d'èuscar l'hem enxampat en una mentida flagrant.

Arantza Quiroga reniega del euskera en una entrevista en Madrid
Ante todo quiero que lea este artículo que escribí hace un año. Leer artículo: La Presidenta del Parlamento de Euskadi no sabe euskera
Los dirigentes del PP parece que siguen entienden que aparte de la lengua del imperio hay otras lenguas que no sólo merecen como mínimo el mismo respeto sino una especial protección pero los dirigentes peperos siguen mostrando su desprecio más absoluto hacia las otras lenguas del Estado. La señora presidenta del Parlamento vasco y dirigente del PP de Euskadi dijo que ella no sabía hablar euskera, dijo que la aprendería, pero ahora se nos descuelga declarando en una entrevista que le han hecho en Madrid: "Entiendo que hay respetar una segunda lengua pero hay una clara situación desproporcionada a lo razonable ". Añade que le "preocupa" que en Euskadi - ella dice Comunidad Autónoma Vasca, menos mal que no dice "las Vascongadas" en ese tono tan propio de otras épocas - el euskera "se mantenga" como "una discriminación" para acceder a un trabajo. Vamos por partes. Habrá que decirle que el euskera no es la segunda lengua de Euskadi sino la lengua propia de Euskadi. Es cierto, la situación entre las dos lenguas se desproporcionada ya que todos los vascos hoy en día hablan y entienden el español y en cambio hay muchos que ni hablan ni entienden el euskera, la presidenta Quiroga sería una muestra, su camarada de partido Mayor Oreja sería la otra. La dificultad la tienen más bien aquellos vascos que pueden haber optado por vivir en su lengua que pueden acabar sintiéndose extranjeros en su tierra mientras renegados como la señora Quiroga en Madrid declara que el euskera es un estorbo. Supongo que cuando renegados y botiflers llegan a Madrid y la derecha más cavernícola mediática de las Españas los alaban como héroes por traicionar su tierra y su cultura, a los traidores y los colaboracionistas. Puedo entender que a una persona de Toledo lo de las otras lenguas no le haga gracia, pero no tengo ningún respeto por esta gente que escupe contra la lengua de su país y contra su país mostrando su sumisión a un dueño foráneo. El hecho de que la señora Quiroga sea presidenta del Parlamento vasco desmiente sus propias palabras. Ella se presidenta de una de las principales instituciones de Euskadi, su Parlamento, sin saber hablar la lengua del país. Un aforismo español dice que se toma antes a un mentiroso que a un cojo, a la señora Quiroga, presidenta del Parlamento vasco sin saber una palabra de euskera la hemos
pillado en una mentira flagrante.