8 d’abr. 2010

Aparició mariana

A Sevilla s'ha produït una aparició mariana, aparició molt esperada pels fidels, els incrèduls i els pagans. L'aparició no ha decebut en el missatge transmés a les masses expectants, com sempre fa, no ha dit res que no fossin les vaguetats habituals en aquestes circumstàncies. No, no parlo de la verge Maria, l'aparició mariana de la que parlo és de la de Mariano Rajoy, i ho ha fet per parlar del cas Gürtel, i com tothom amb dues neurones sanes esperava, només ha deixat anar quatre vaguetats.

Aparición mariana

En Sevilla se ha producido una aparición mariana, aparición muy esperada por los fieles, los incrédulos y los paganos. La aparición no ha decepcionado en el mensaje transmitido a las masas expectantes, como siempre hace, no ha dicho nada que no fueran las vaguedades habituales en estas circunstancias. No, no hablo de la virgen María, la aparición mariana de la que hablo es de la de Mariano Rajoy, y lo ha hecho para hablar del caso Gürtel, y como todo el mundo con dos neuronas sanas esperaba, sólo ha dejado ir cuatro vaguedades.