26 d’abr. 2010

Multa a Google

Multa a GoogleUn tribunal de l'estat brasiler de Minas Gerais ha condemnat a Google a pagar una multa equivalent a 6350 € per haver publicat un missatge anònim a la seva xarxa social Orkut en què en to difamatori s'acusava un sacerdot de ser pedòfil. El Tribunal afirma que Google és responsable de tot el que es publica per la seva xarxa social en permetre que es faci sense comprovació prèvia i que per tant assumeix la responsabilitat.


Personalment no considero responsable a Google dels comentaris que facin els seus usuaris, un altra tema diferent és que crec que en els llocs – diaris, blocs, youtube, fòrums – on els usuaris poden deixar comentaris hauria de ser obligatori està identificat.


En altres ocasions he criticat aquesta gent que des de l'anonimat es permet dir coses que no tindria pebrots de dir-les a la cara, les opinions han d'anar firmades pel seu autor encara que sigui només amb el seu nom.


Sempre he considerat un acte de covardia miserable que algú des de l'anonimat es permeti insultar a tort i a dret. A Internet aquesta mena de personatges reben el nom de trolls i acostumen a actuar especialment a blocs i fòrums que permeten deixar comentaris de forma
anònima.


La responsabilitat és única i exclusivament de qui deixa les opinions difamatòries, l'error de Google ha sigut permetre que a la seva xarxa social aquests individus covards puguin entrar de forma anònima.

Multa a Google
Un tribunal del estado brasileño de Minas Gerais ha condenado a Google a pagar una multa equivalente a € 6350 por haber publicado un mensaje anónimo en su red social Orkut en que en tono difamatorio acusaba un sacerdote de ser pedófilo. El Tribunal afirma que Google es responsable de todo lo que se publica para su red social al permitir que se haga sin comprobación previa y que por tanto asume la responsabilidad.
Personalmente no considero responsable en Google los comentarios que hagan sus usuarios, otra tema diferente es que creo que en los lugares - diarios, blogs, youtube, foros - donde los usuarios pueden dejar comentarios debería ser obligatorio está identificado.
En otras ocasiones he criticado esa gente que desde el anonimato se permite decir cosas que no tendría cojones de decirlas en la cara, las opiniones deben ir firmadas por su autor aunque sea sólo con su nombre.
Siempre he considerado un acto de cobardía miserable que alguien desde el anonimato se permita insultar a diestro y siniestro. En Internet este tipo de personajes reciben el nombre de trolls y suelen actuar especialmente en blogs y foros que permiten dejar comentarios de forma anónima.
La responsabilidad es única y exclusivamente de quien deja las opiniones difamatorias, el error de Google ha sido permitir que en su red social estos individuos cobardes puedan entrar de forma anónima.