2 d’abr. 2010

TV RIP

TV RIP

La televisió analògica a Espanya i a Catalunya ha mort. Descansi en pau. Després d'un període en què les emissions analògiques i les digitals han conviscut el passat dia 30 van tancar els emissors analògics. Aquells que encara no havien canviat el seu televisor per un amb descodificador o no havien comprat un descodificador de la TDT van trobar-se que enlloc de veure un programa de televisió sortia a la pantalla un rètol amb lletres negres amb fons blanc on s'anunciava que les emissions analògiques havien s'havien acabat.

El sistema digital suposa una millor qualitat de so i d'imatge, la possibilitat d'emetre diversos canals d'àudio per cada canal, molts més canals que els que hi havia en les emissions analògiques, i diversos serveis que van des de canals de pagament a la interactivitat. Fins i tot parlen que en un parell d'anys podrem veure programes en format 3D.

Bé, el canvi tecnològic sembla que implica una gran millora de la qualitat de les emissions o que no vegis ni un sol canal perquè les emissions digitals “obliguen” que el senyal es rebi perfectament i amb tota la seva potència sinó pot passar que la imatge es pixeli, es talli o simplement no puguem veure res.

El canvi de tecnologia ha millorat la qualitat del senyal, la imatge i el so, els serveis afegits i la quantitat de canals que ara podem veure i que aniran augmentant amb el temps. Però ara toca als canals emissors millorar el producte que emeten i sembla que alguna cadena vol fer seguir fent el que feia, repetint-t'ho fins a l'esgotament dels televidents tants cops com canals tenen concedits. Ara seria l'hòstia que la qualitat dels programes millorés no només en l'apartat tecnològic sinó en la qualitat dels continguts.

TV RIP
La televisión analógica en España y en Cataluña ha muerto. Descanse en paz. Tras un periodo en que las emisiones analógicas y las digitales han convivido el pasado día 30 cerraron los emisores analógicos. Aquellos que aún no habían cambiado su televisor por uno con decodificador o no habían comprado un descodificador de la TDT se encontraron que en lugar de ver un programa de televisión salía en la pantalla un rótulo con letras negras con fondo blanco donde se anunciaba que las emisiones analógicas habían se habían acabado.
El sistema digital supone una mejor calidad de sonido y de imagen, la posibilidad de emitir varios canales de audio para cada canal, muchos más canales que los que había en las emisiones analógicas, y varios servicios que van desde canales de pago a la interactividad. Incluso hablan de que en un par de años podremos ver programas en formato 3D. Bueno, el cambio tecnológico parece que implica una gran mejora de la calidad de las emisiones o que no veas ni un solo canal para las emisiones digitales "obligan" que la señal se reciba perfectamente y con toda su potencia sino puede pasar que la imagen se pixele corte o simplemente no podamos ver nada. El cambio de tecnología ha mejorado la calidad de la señal, la imagen y el sonido, los servicios añadidos y la cantidad de canales que ahora podemos ver y que irán aumentando con el tiempo. Pero ahora toca a los canales emisores mejorar el producto que emiten y parece que alguna cadena quiere hacer seguir haciendo lo que hacía, repitiéndose te hasta el agotamiento de los televidentes tantas veces como canales tienen concedidos.
Ahora sería la hostia que la calidad de los programas mejorara no sólo en el apartado tecnológico sino en la calidad de los contenidos.