8 d’abr. 2010

Corruptors i corruptes

Corruptors i corruptes

Crec que ja he escrit un article per l'estil d'aquest i per tant és molt probable que m'estigui repetint però he escrit tants articles que moltes vegades no he publicat al bloc que és possible tant que l'hagi publicat com que no. Si ja he parlat del tema i ja ho heu llegit us demano disculpes per endavant per repetir-me.

Dels casos de corrupció política tenen la culpa els corruptors i els corruptes però si un polític es corromp els ciutadans també podem fer alguna cosa. Hi ha una manera amb la que els ciutadans podem frenar certs nivells de corrupció: no votant al partit que doni cobertura a polítics corruptes.

Els ciutadans ens convertim en còmplices dels corruptes quan sabent que ho són els votem i renovem en el seu càrrec. Si un partit se n'adona que pot perdre unes eleccions si inclou en les seves llistes a personatges indesitjables pot decidir no incloure'ls però els ciutadans quan voten ho fan donant el seu vot a partits que tenen individus que s'han corromput s'acaben convertint en còmplices d'aquesta vergonya que és la corrupció política.

 

Corruptores y corruptos

Creo que ya he escrito un artículo por el estilo de éste y por lo tanto es muy probable que me esté repitiendo pero he escrito tantos artículos que muchas veces no he publicado en el blog que es posible tanto que la haya publicado como que no . Si ya he hablado del tema y ya lo habéis leído os pido disculpas de antemano por repetirme.
De los casos de corrupción política tienen la culpa los corruptores y los corruptos pero si un político se corrompe los ciudadanos también podemos hacer algo. Hay una manera con la que los ciudadanos podemos frenar ciertos niveles de corrupción: no votando al partido que dé cobertura a políticos corruptos.
Los ciudadanos nos convertimos en cómplices de los corruptos cuando sabiendo que lo son los votamos y renovamos en su cargo. Si un partido se da cuenta que puede perder unas elecciones si incluye en sus listas a personajes indeseables puede decidir no incluirlos pero los ciudadanos cuando votan lo hacen dando su voto a partidos que tienen individuos que han sido corrompidos se acaban convirtiendo en cómplices de esta vergüenza que es la corrupción política.