21 d’abr. 2010

La reforma Diagonal

La reforma de la Diagonal

Entre el 10 i el 16 de maig els barcelonins podrem escollir com volem que sigui la Diagonal. L'Avinguda Diagonal és un dels carrers més importants de Barcelona, medeix 10,2 km de punta a punta i creu diagonalment – d'aquí li ve el nom – el traçat quadriculat de l'Eixample, encreuant-se a la Plaça de les Glòries amb la Gran Via de les Corts Catalanes i l'Avinguda Meridiana. En bona part del seu traçat – de Plaça Francesc Macià a Plaça de les Glòries – manté una amplada de 50 metres. En aquest tram el carrer es divideix en vorera, calçada, vorera, calçada, vorera, calçada. La calçada central és la més ample tenint trànsit en totes dues direccions. L'Ajuntament de Barcelona proposa tres opcions per reformar la Diagonal i exposa els projectes a la ciutadania perquè els ciutadans votin per una de les opcions proposades.

Opció A: Bulevard

Opció B: Rambla

Opció C: Deixar-ho com està.

A mi m'agradaria deixar-ho tal i com està però arreglant les voreres i les calçades, canviant els arbres que no estiguin en condicions i unint el trambaix i el trambesòs. En una ciutat amb el trànsit que hi ha a Barcelona restringir-ne el pas de vehicles privats per una avinguda com la Diagonal crec que és un error. Podran votar per l'opció desitjada tots els barcelonins majors de 16 anys.

Al llarg de la seva història l'Avinguda Diagonal ha rebut diversos noms:

-'Gran Via Diagonal' - nom original que li van donar Ildefons Cerdà i Víctor Balaguer a l'avinguda.
-'Avinguda d'Argüelles' - 1874. Anteriorment l'ajuntament de Gràcia ja li havia donat aquest nom.

-'Avinguda de la Nacionalitat Catalana' - 1922. Mancomunitat de Catalunya.

-'Avinguda d'Alfons XIII' - 1924. Durant la dictadura de Primo de Rivera se li va posar el nom del rei Alfons XIII.

-'Avinguda del Catorze d'abril' - 1931. Segona República Espanyola

-'Gran Via Diagonal' - 1939, nom provisional imposat el dia després de la captura de
Barcelona per part de les tropes feixistes com un intent d'eliminar les referències a la República.

-'Avinguda del Generalísimo Francisco Franco' - 1939. Durant el règim autoritari de
Francisco Franco.

-'Avinguda Diagonal' - el seu nom actual, aprovat després del restabliment de la democràcia el 1979.

Dades extretes de la Wikipedia

La reforma de la Diagonal

Entre el 10 y el 16 de mayo los barceloneses podremos elegir como queremos que sea la Diagonal. La Avenida Diagonal es una de las calles más importantes de Barcelona, mide 10,2 km de punta a punta y cruza diagonalmente - de ahí su nombre - el trazado cuadriculado del Eixample, cruzándose en la Plaza de las Glòries con la Gran Via de les Corts Catalanes y la Avenida Meridiana. En buena parte de su trazado - de Plaza Francesc Macià en Plaza de las Glòries - mantiene una anchura de 50 metros. En este tramo la calle se divide en acera, calzada, acera, calzada, acera, calzada. La calzada central es la más ancha teniendo tráfico en ambas direcciones. El Ayuntamiento de Barcelona propone tres opciones para reformar la Diagonal y expone los proyectos a la ciudadanía para que los ciudadanos voten por una de las opciones propuestas.
Opción A: Bulevar

Opción B: Rambla
Opción C: Dejarlo como está.
A mí me gustaría dejarlo tal y como está pero arreglando las aceras y las calzadas, cambiando los árboles que no estén en condiciones y uniendo el Trambaix y el Trambesòs. En una ciudad con el tráfico que hay en Barcelona restringir el paso de vehículos privados por una avenida como la Diagonal creo que es un error. Podrán votar por la opción deseada todos los barceloneses mayores de 16 años.A lo largo de su historia la Avenida Diagonal ha recibido varios nombres:
-'Gran Vía Diagonal' - nombre original que le dieron Ildefons Cerdà y Víctor Balaguer en la avenida.
-Avenida de Argüelles '- 1874. Anteriormente el ayuntamiento de Gracia ya le había dado este nombre.
-Avenida de la Nacionalidad Catalana '- 1922. Mancomunidad de Cataluña.
-Avenida de Alfonso XIII '- 1924. Durante la dictadura de Primo de Rivera se le puso el nombre del rey Alfonso XIII.
-Avenida del Catorce de abril '- 1931. Segunda República Española
-'Gran Vía Diagonal' - 1939, nombre provisional impuesto el día después de la captura de Barcelona por parte de las tropas fascistas como un intento de eliminar las referencias a la República.

-Avenida del Generalísimo Francisco Franco '- 1939.
Durante el régimen autoritario de Francisco Franco.
-Avenida Diagonal '- su nombre actual, aprobado tras el restablecimiento de la democracia en 1979.

Datos extraídos de la Wikipedia