16 d’abr. 2010

El clauer franquista d'un policia nacional

El clauer franquista d'un policia nacional

Qualsevol policia com a persones humanes que són, perquè són persones humanes, tenen les seves creences i la seva ideologia, i poden exercir del que creuen i del que pensen quan estan fora de servei però quan es posen l'uniforme s'han de deixar la seva ideologia a casa. Però no és rar trobar-nos a policies que no tenen cap mania a deixar clara quina és la seva ideologia sigui amb els seus actes o de paraula. A tots quan parlem se'ns pot escapar quines són les nostres idees però no és gaire apropiat que un policia que ha de ser qui mantingui l'ordre i posar-se sempre de la part més dèbil es comporti com un masclista mentre ha d'atendre una dona maltractada o com un racista xenòfob davant d'una persona estrangera o d'una raça diferent. Aquests comportaments s'han de corregir però no nego que això sigui complicat, especialment si els superiors jeràrquics no se n'assabenten. Tampoc és acceptable que un policia estan d'uniforme llueixi elements identificatius d'una religió o una ideologia, encara menys que aquests símbols representin a una dictadura criminal com la franquista. Aquest és el cas s'un policia nacional a València que vestint l'uniforme del seu ofici no té cap problema en què d'una de les seves butxaques pengi un clauer en el qual es pot veure la imatge del general - dictador - Franco i el lema "no se os puede dejar solos".


El llavero franquista de un policía nacional

Cualquier policía como personas humanas que son, porque son personas humanas, tiene sus creencias y su ideología, y pueden ejercer de lo que creen y lo que piensan cuando están fuera de servicio pero cuando se ponen el uniforme deben dejar su ideología en casa. Pero no és raro encontrarnos a policías que no tienen ningún reparo en dejar clara cuál es su ideología sea con sus actos o de palabra. A todos cuando hablamos se nos puede escapar cuáles son nuestras ideas pero no es muy apropiado que un policía que debe ser quien mantenga el orden y ponerse siempre de la parte más débil se comporte como un machista mientras ha de atender una mujer maltratada o como un racista xenófobo ante una persona extranjera o de una raza diferente. Estos comportamientos se deben corregir pero no niego que esto sea complicado, especialmente si los superiores jerárquicos no se enteran. Tampoco es aceptable que un policía están de uniforme luzca elementos identificativos de una religión o una ideología, mucho menos que estos símbolos representen a una dictadura criminal como la franquista. Este es el caso un policía nacional en Valencia que vistiendo el uniforme de su oficio no tiene ningún problema en que una de sus bolsillos cuelgue un llavero en el que se puede ver la imagen del general - dictador - Franco y podemos leer el lema "no se os puede dejar solos".