7 de nov. 2010

TVE no vol enviar friquis a Eurovisió

TVE no vol enviar friquis a Eurovisió


TVE ha decidit eliminar el vot popular per evitar que els friquis representin la cadena al concurs de la cançó d'Eurovisió que se celebrarà el 14 de maig de 2011 a Düsseldorf. El vot popular va donar la possibilitat de representar TVE a Rodolfo Chikilicuatre, un personatge creat al programa del Buenafuente (La Sexta). La Sexta se la va ficar doblegada a TVE, però sembla que el que ha decidit canviar el sistema d'elecció de candidats va ser que Telecinco intentés col·lar-los a Karmele, i que l'any passat quasi aconsegueix guanyar John Cobra, que durant la gal·la en què es donava conèixer qui seria el representant de TVE i que ell no seria l'escollit va dedicar-se a fer gestos obscens. La direcció de TVE ha decidit carregar amb la responsabilitat d'escollir al seu representat per Düsseldorf a un grup d'experts i així evitar-se d'enviar a un friqui a un concurs de la cançó que la majoria de la gent creu que en si és una fricada.
TVE ha decidido eliminar el voto popular para evitar que los frikis representen la cadena el concurso de la canción de Eurovisión que se celebrará el 14 de mayo de 2011 en Düsseldorf. El voto popular dio la posibilidad de representar TVE a Rodolfo Chikilicuatre, un personaje creado en el programa de Buenafuente (La Sexta). La Sexta se la metió doblada en TVE, pero parece que lo que ha decidido cambiar el sistema de elección de candidatos fue que Telecinco intentara colarse a Karmele, y que el año pasado casi consigue ganar John Cobra, que durante la gala en la que se daba conocer quién sería el representante de TVE y que él no sería el escogido se dedicó a hacer gestos obscenos. La dirección de TVE ha decidido cargar con la responsabilidad de escoger a su representado por Düsseldorf a un grupo de expertos y así evitarse de enviar a un friki a un concurso de la canción que la mayoría de la gente cree que en si es una fricada.