5 de nov. 2010

Bandera del Vaticà

Bandera del Vaticà

Amb motiu de la visita de Benet XVI s'han penjat d'alguns balcons banderes del Vaticà. Amb la bandera haurien de vendre el manual de col·locació perquè moltes de les banderes vaticanes penjades dels balcons barcelonins estan mal col·locades. M'explicaré millor. La bandera vaticana es composa de dues franges, una groga i una altra blanca. La forma correcta de col·locar la bandera vaticana és amb la franja groga a l'esquerra i lògicament la blanca a la dreta. Si aixequem la mirada cap als balcons aquests dies podrem veure que n'hi ha que tenen la franja groga a la dreta, a dalt i a baix, fins i tot n'hi ha que estan posades com un rombe, de les que menys hi ha són de les col·locades correctament.Bandera del Vaticano

Con motivo de la visita de Benedicto XVI han colgado de algunos balcones banderas del Vaticano. Con la bandera deberían vender el manual de colocación porque muchas de las banderas vaticanas colgadas de los balcones barceloneses están mal colocadas. Me explicaré mejor. La bandera vaticana se compone de dos franjas, una amarilla y otra blanca. La forma correcta de colocar la bandera vaticana es con la franja amarilla a la izquierda y lógicamente la blanca a la derecha. Si levantamos la mirada hacia los balcones estos días podremos ver que hay que tienen la franja amarilla a la derecha, arriba y abajo, incluso los hay que están puestas como un rombo, de las que menos hay son de las colocadas correctamente.