22 de nov. 2010

Ahmadinejad vol doblar la població de l'Iran

Ahmadinejad vol doblar la població de l'Iran

Ahmadinejad segueix amb els despropòsits, ara ha dit que “l'edat de matrimoni dels homes s'ha elevat als 26 i la de les dones a 24, sense cap raó. La millor edat per casar-se és entre els 16 i els 18 per les noies i entre 19 i 21 pels nois”. Ahmadinejad impulsa mesures per promoure la natalitat, en aquests moments l'Iran té 75 milions d'habitants i Ahmadinejad diu que s'ha de doblar la població per usar-la com a arma demogràfica per plantar cara a les pressions d'Occident. Vol emprar la demografia com un arma, res de nou sota el sol, no és el primer tirà que intenta usar la seva població com un arma, si tens un gran contingent els pots sacrificar sense contemplacions. Però em penso que ell no ha considerat si l'Iran té capacitat per mantenir i alimentar al doble de la població actual. Clar, que potser vol que els altres països li alimentin la població a canvi de no enviar-li els excedents demogràfics.Ahmadineyad quiere doblar la población de Irán
Ahmadineyad sigue con los despropósitos, ahora ha dicho que "la edad de matrimonio de los hombres se ha elevado a 26 y la de las mujeres a 24, sin ninguna razón. La mejor edad para casarse es entre los 16 y los 18 por las chicas y entre 19 y 21 por los chicos ". Ahmadineyad impulsa medidas para promover la natalidad, en estos momentos Irán tiene 75 millones de habitantes y Ahmadineyad dice que hay que doblar la población para usarla como arma demográfica para hacer frente a las presiones de Occidente. Quiere utilizar la demografía como un arma, nada nuevo bajo el sol, no es el primer tirano que intenta usar su población como un arma, si tienes un gran contingente los puedes sacrificar sin contemplaciones. Pero creo que él no ha considerado si Irán tiene capacidad para mantener y alimentar al doble de la población actual. Claro, que quizás quiere que los demás países le alimenten la población a cambio de no enviarle los excedentes demográficos.