17 de nov. 2010

Rajoy es vol vendre les teles autonòmiques públiques

Rajoy es vol vendre les teles autonòmiques públiques


Les televisions públiques autonòmiques tenien raó de ser en aquelles comunitats autònomes amb llengua pròpia i així va crear-se TV3. Al llarg dels anys cada comunitat autònoma va crear el seu canal públic. Ara ens surt Rajoy amb afany privatitzador de les televisions públiques autonòmiques i locals amb l'argument de reduir costos a les comunitats autònomes. Doncs ho té a les seves mans en aquelles comunitats autònomes on governa el seu partit, tot i que em sembla que Rajoy no pensava en aquelles televisions que controlen governs autonòmics del PP, normalment aquestes coses sempre fan referència als altres. Aquesta proposta no neix en el cervell de Rajoy, sinó que va sorgir de la ment de l'alcalde de Madrid, Alberto Ruíz Gallardón (PP) quan era president de la Comunitat de Madrid, quan va ser rellevat per Esperanza Aguirre (PP) en aquest càrrec aquesta va recollir el testimoni, i sembla que la idea d'Esperanza Aguirre és desempellegar-se d'aquesta empresa pels conflictes que ha tingut amb ells. Telemadrid, la televisió pública de la Comunitat de Madrid és un exemple del que mai ha de ser una televisió pública, és parcial i està al servei del PP, denunciat pels mateixos treballadors, encara que les estrelles de Telemadrid són totalment afins a la presidenta madrilenya, però els treballadors fins i tot li munten protestes ja que consideren que la cadena està excessivament al servei de la presidenta Aguirre. El lema de la cadena “Espejo de lo que somos” va ser transformat en “Espe jode lo que somos”. L'altra televisió autonòmica del PP, el Canal 9 valencià és un altre exemple del que mai ha de ser una televisió pública, està completament al servei del president Francisco Camps. Però tampoc és nou que el PP proposi privatitzar-ho tot, especialment si pot posar en mans dels seus amics – exemples serien Telefònica i Endesa – el patrimoni públic.
Rajoy se quiere vender las teles autonómicas públicas


Las televisiones públicas autonómicas tenían razón de ser en aquellas comunidades autónomas con lengua propia y así se creó TV3. A lo largo de los años cada Comunidad Autónoma creó su canal público. Ahora nos sale Rajoy con afán privatizador de las televisiones públicas autonómicas y locales con el argumento de reducir costes a las comunidades autónomas. Pues lo tiene en sus manos en aquellas comunidades autónomas donde gobierna su partido, aunque me parece que Rajoy no pensaba en aquellas televisiones que controlan gobiernos autonómicos del PP, normalmente estas cosas siempre hacen referencia a los otros. Esta propuesta no nace en el cerebro de Rajoy, sino que surgió de la mente del alcalde de Madrid, Alberto Ruíz Gallardón (PP) cuando era presidente de la Comunidad de Madrid, cuando fue relevado por Esperanza Aguirre (PP) en este cargo esta recogió el testigo, y parece que la idea de Esperanza Aguirre es deshacerse de esta empresa por los conflictos que ha tenido con ellos. Telemadrid, la televisión pública de la Comunidad de Madrid es un ejemplo de lo que nunca debe ser una televisión pública, es parcial y está al servicio del PP, denunciado por los propios trabajadores, aunque las estrellas de Telemadrid son totalmente afines a la presidenta madrileña , pero los trabajadores incluso le montan protestas ya que consideran que la cadena está excesivamente al servicio de la presidenta Aguirre. El lema de la cadena "Espejo de lo que somos" fue transformado en "Espe jode lo que somos". La otra televisión autonómica del PP, el Canal 9 valenciano es otro ejemplo de lo que nunca debe ser una televisión pública, está completamente al servicio del presidente Francisco Camps. Pero tampoco es nuevo que el PP proponga privatizarlo todo, especialmente si puede poner en manos de sus amigos - ejemplos serían Telefónica y Endesa - el patrimonio público.