11 de nov. 2010

Comença la campanya electoral

Comença la campanya electoral


Per si no ho sabieu encara el dia 28 de novembre s'hi celebraran a Catalunya les eleccions al Parlament de Catalunya. Aquesta nit s'inicia la campanya electoral i des de fa uns pocs dies hem vist com l'Ajuntament ha habilitat ells espais per enganxar els cartells electorals. Però ja fa mesos que alguns partits estan en campanya, alguns fa anys, altres només mesos, això cansa. Quina serà la diferència, només que ara serà oficialment el període de campanya, ara poden demanar el vot obertament, com si alguns no l'haguessin estat demanant des del principi. Estar en campanya electoral permanent esgota, potser no a alguns polítics que prefereixen repartir pamflets i demanar el vot a fer la seva feina que és la de fer propostes, alguns mancant-los programa prefereixen aconseguir titulars a la premsa dient bajanades o fent bretolades. Des d'aquesta nit tindrem a premsa, ràdio i televisió els espais electorals que complementen als minuts que tenen els principals partits als informatius.

Crec que s'haurien de suprimir aquests espais electorals i bona part de la campanya electoral, i s'haurien de substituir per debats temàtics entre els candidats. Fent aquests debats televisats els partits s'estalviarien molts diners que costa la campanya, però també obligaria als candidats a treballar-se molt més les seves propostes. El debat posaria en evidència les limitacions i/o les habilitats oratòries dels candidats havent d'explicar el seu programa. Amb el sistema actual els candidats només ens llençarien frases buides, això pot anar millor pels candidats sense programa i sense idees, i amb limitacions en la seva oratòria. Haurien d'improvisar i és aquí on haurien de demostrar la seva vàlua.


Comienza la campaña electoral

Por si no lo sabíais aún el día 28 de noviembre se celebrarán en Cataluña las elecciones al Parlamento de Cataluña. Esta noche se inicia la campaña electoral y desde hace unos pocos días hemos visto cómo el Ayuntamiento ha habilitado ellos espacios para pegar los carteles electorales. Pero ya hace meses que algunos partidos están en campaña, algunos hace años, otros sólo meses, eso cansa. ¿Cuál será la diferencia, sólo que ahora será oficialmente el periodo de campaña, ahora pueden pedir el voto abiertamente, como si algunos no lo hubieran estado pidiendo desde el principio. Estar en campaña electoral permanente agota, quizás no a algunos políticos que prefieren repartir panfletos y pedir el voto a hacer su trabajo que es la de hacer propuestas, algunos careciendo de programa prefieren conseguir titulares en la prensa diciendo tonterías o haciendo gamberradas. Desde esta noche tendremos a prensa, radio y televisión los espacios electorales que complementan a los minutos que tienen los principales partidos en los informativos.
Creo que deberían suprimir estos espacios electorales y buena parte de la campaña electoral, y deberían sustituirse por debates temáticos entre los candidatos. En estos debates televisados los partidos se ahorrarían mucho dinero que cuesta la campaña, pero también obligaría a los candidatos a trabajar mucho más sus propuestas. El debate pondría en evidencia las limitaciones y / o las habilidades oratorias de los candidatos debiendo explicar su programa. Con el sistema actual los candidatos sólo nos tirarían frases vacías, esto puede ir mejor por los candidatos sin programa y sin ideas, y con limitaciones en su oratoria. Deberían improvisar y es aquí donde deberían demostrar su valía.