13 de nov. 2010

Les guerres mèdiques del segle XXI

Les guerres mèdiques del segle XXI

Les guerres mèdiques no són, encara que algú s'ho pugui pensar, unes guerres en què hi participessin metges, sinó que fa referència a les guerres que durant el segle V abans de Crist enfrontà l'Imperi persa amb les ciutats Estat gregues. Els grecs anomenaven medes als perses encara que Mèdia només era una de les moltes províncies de l'Imperi persa. Pérsia és el nom antic de l'actual Iran.
Des de fa alguns anys l'Iran modern intenta desenvolupar un programa nuclear que preocupa a molts països. Algú dirà que tots els països tenen dret a desenvolupar un programa nuclear perquè altres ho tenen. Posats a emprar el mateix nivell de demagògia tots tenim dret a robar i a matar perquè hi ha altra gent que ho fa. I aquest és el problema. És cert que molts països han desenvolupat programes nuclears per produir energia, per exemple la majoria dels països europeus tenen centrals nuclears, i també alguns altres països en desenvolupament. També hi ha països que han desenvolupat un programa nuclear de caràcter militar, fins i tot n'hi ha que com els Estats Units va bombardejar les ciutats nipones d'Hiroshima i Nagasaki. L'Índia i el Pakistan són dos països que han desenvolupat el seu programa nuclear militar, dos països que es toquen i que fa més de 60 anys que es diuen el nom del porc i han tingut algunes escaramusses armades. Tampoc és tan rar que dos països que són veïns es estomaquin, rar seria que es estomaquessin els groenlandesos amb els neozelandesos, no creieu?. El problema de l'Iran es que les coses no estan gens clares en el seu programa nuclear i les declaracions del president del país no són per estar tranquils. Han construït un complex nuclear que els pot permetre preparar l'urani tant per l'ús civil com pel militar, aquest punt pot semblar una bajanada, però és important, si realment volien tenir un programa nuclear civil per produir energia podien haver escollit un sistema diferent, però d'aquesta manera emmascaren un programa militar sota un civil. Israel, principalment ha estat des de fa mesos sabotejant aquest programa. Com que l'Iran per les restriccions que tenen han d'adquirir equips al mercat negre els serveis d'intel·ligència han aconseguit que molts dels equips que adquireix l'Iran siguin defectuosos. Els equips informàtics d'aquesta central nuclear iraniana, així com el 60% dels ordinadors iranians van ser infectats per un virus molt sofisticat creat per sabotejar els sistemes informàtics, cosa que ha endarrerit una mica més tot el programa. Un altre fet que fa sospita i que no permet estar tranquils és el projecte de desenvolupament de nous míssils per part d'Iran. L'Iran intenta desenvolupar míssils amb prou abast per arribar a Israel. Aquests míssils poden portar un cap amb explosius, com la majoria dels míssils, però també pot portar un cap amb armes químiques, biològiques o nuclears. És a dir, poden llençar qualsevol cosa. Si sumem un programa nuclear i un programa de míssils capaços d'arribar a territori israelià haurem d'entendre que als israelians la cosa els preocupi. I ara direu que això no vol dir res, que aquesta preocupació és exagerada, que no hem de pensar que perquè desenvolupin un míssil capaç d'arribar a Israel i pretenguin desenvolupar un programa nuclear vulguin destruir Israel. Aquí us equivoqueu. Ahmadinejad en els seus discursos de psicòpata aprofita dia si i dia també a Israel amb la destrucció total, amb l'apocalipsi. I a Israel ja no estan per orgues, no es prenen les amenaces a broma ni les consideren una exageració, quan algú els amenaça fan el que calgui per impedir que aquest pugui complir les seves amenaces.
Israel
Netanyahu va dir-li a Joe Biden que “cal una amenaça militar veraç contra l'Iran per
a que aquest país es replantegi el seu projecte nuclear”. Estats Units en aquests moments té massa embolics a Afganistan i l'Iraq i han respost que “no hi haurà una acció militar contra l'Iran fins que l'exèrcit d'Estats Units abandoni l'Iraq i l'Afganistan” cosa que es tradueix com que “Israel s'ha quedat sol davant dels iranians”, quina novetat, i que “si Israel decideix atacar l'Iran en els propers dos anys ho haurà de fer per la seva compta”. És a dir, que el seu principal aliat se'n despreocupa, tampoc és nou que Estats Units donin l'esquena a Israel, d'aquesta manera els israelians ja saben que només depèn d'ells.
Netanyahu dirigint-se a una assemblea de les comunitats jueves dels Estats Units va advertir que “el principal perill pel món és la possibilitat d'un Iran atòmic, els iranians donen suport al terrorisme al Líban i Gaza, s'enfronten als Estats Units a l'Iran i Afganistan, i la seva influència creix inclús a l'Amèrica llatina. Tot això ho han fet sense armes nuclears, imaginin-se que ocorreria si les tinguessin”. Esperem no haver d'imaginar-ho. És cert, Ahmadinejad està guanyant influència en alguns països de llatinoamèrica amb dirigents populistes i amb tendències autoritàries.
Turquia considera l'Iran nuclear una amenaça per a la seva pròpia seguretat
Aquesta és una entrevista a Tacam Ildem que publicà el Periódico de Catalunya el dia 12 de novembre:
El Periódico de Catalunya
Internacional
Divendres, 12 de novembre de 2010
Tacam Ildem – Director general de seguretat internacional de Turquia
“Un Iran nuclear seria una amenaça a la seguretat de Turquia”
Montserrat Radigales
Barcelona
Fins fa poc, l'ambaixador Tacan Ildem era el representant de Turquia a l'OTAN. Ara està al capdavant del departament de Seguretat Internacional al Ministeri d'Exteriors turc. Recentment va participar a Barcelona en un seminari del Cidob sobre Seguretat i Defensa al Mediterrani. No vol parlar de política interna.
MR:A Occident hi ha la sensació que Turquia ha fet un gir en la seva política exterior. ¿És cert?.
TI: No és cert. Però Turquia està en una cruïlla de regions, té una ubicació geoestratègica peculiar i coneix la realitat d'aquestes regions. El que passa és que expressem els nostres punts de vista amb més contundència. Alguns ho veuen com un canvi d'orientació de la nostra política exterior, però no és així. Està orientada a Occident.
MR: ¿La tradicional aliança estratègica amb Israel està definitivament trencada o encara es pot arreglar?.

TI: Des de l'establiment de l'Estat d'Israel hem tingut molt bona relació amb ells. En la vida de les nacions sempre hi a moments difícils; això no vol dir que no es pugui arreglar. Però no crec que cap país del món es quedés de braços plegats davant un incident com el que vam patir amb la flotilla a Gaza en què van morir nou ciutadans turcs innocents. Turquia demana a Israel una disculpa i compensació a les famílies de les víctimes.
MR: Però la relació ja cada cop pitjor abans de la flotilla. Hi va haver l'incident de Davos, la humiliació d'un diplomàtic turc a Jerusalem...
TI: Si, la relació s'havia anat deteriorant. Però miri també com estan les relacions d'altres països amb l'actual Govern d'Israel.
MR: Doncs a Occident hi ha molta gent a qui la preocupa l'acostament de Turquia a Síria i l'Iran.

TI: De vegades nosaltres, els occidentals, traiem conclusions massa ràpid. El que ha fet Turquia, juntament amb el Brasil, amb l'Iran és facilitar que la comunitat internacional porti per la via diplomàtica la qüestió del programa nuclear. La declaració de Teheran del 17 de maig va ser important perquè eral la primera vegada que l'Iran acceptava alguna cosa: la sortida de 1200 quilos d'urani enriquit a canvi de 120 quilos d'urani altament enriquit.
MR: Perdoni, però l'Iran ja havia acceptat abans un acord semblant en una negociació a Ginebra i després va fer marxa enrere.
TI: No es van concretar els detalls. De vegades no entenem la dimensió psicològica. El poble iranià és molt orgullós i el programa nuclear és una qüestió molt sensible perquè és molt apreciat tant pel lideratge del país com per l'oposició. Nosaltres no vam votar a favor de les sancions per no perdre la credibilitat amb els nostres interlocutors. No creiem en les sancions, com tampoc creiem en una solució militar que crearia una inestabilitat a la regió de proporcions immenses.
Però això no significa que ens posem de part de l'Iran. Tenim l'Iran al costat mateix de casa, i no volem que tinguin armes nuclears. Un Iran nuclear seria una amenaça a la seguretat de Turquia.
MR:¿Turquia serà algun dia membre de la Unió Europea?
TI: Ho hauria de ser en un termini realista i acceptable. Si complim els criteris, no se'ns haurien de posar altres addicionals. La pertinença de Turquia a la UE és en interès de Turquia però també de la UE; si la UE vol jugar un paper global, Turquia és un valor afegit. I això em remet a la primera pregunta que m'ha fet. Turquia no ha girat l'esquena ni a Europa ni a Occident.

Vull ressaltar el següent fragment: “No creiem en les sancions, com tampoc creiem en una solució militar que crearia una inestabilitat a la regió de proporcions immenses. Però això no significa que ens posem de part de l'Iran. Tenim l'Iran al costat mateix de casa, i no volem que tinguin armes nuclears. Un Iran nuclear seria una amenaça a la seguretat de Turquia”. És a dir, Turquia considera que si l'Iran aconsegueix tenir armament nuclear es pot convertir en una amenaça per a la seguretat de Turquia. I no crec que sigui l'únic país de la zona que pugui sentir-se amenaçat per un Iran amb
armes nuclears que podria obtenir tot el que necessita mitjançant la coacció. I res no garanteix que algunes armes no acabin en mans dels aliats terroristes de l'Iran. També s'ha de dir que alhora els palestins tenen molt a perdre si l'Iran bombardegés Israel perquè ningú garanteix que els míssils no els caiguin al damunt del cap a ells. Un Iran nuclear és una amenaça per tot l'Orient Mitjà i per extensió per Europa.

Las guerras médicas del siglo XXI

Las guerras médicas no son, aunque alguien lo pueda pensar, unas guerras en las que participaran médicos, sino que hace referencia a las guerras que durante el siglo V antes de Cristo enfrentó el Imperio persa con las ciudades Estado griegas. Los griegos llamaban medos a los persas aunque Media sólo era una de las muchas provincias del Imperio persa. Persia es el nombre antiguo del actual Irán. Desde hace algunos años Irán moderno intenta desarrollar un programa nuclear que preocupa a muchos países. Alguien dirá que todos los países tienen derecho a desarrollar un programa nuclear para que otros lo tienen. Puestos a utilizar el mismo nivel de demagogia todos tenemos derecho a robar ya matar porque hay otra gente que lo hace. Y este es el problema. Es cierto que muchos países han desarrollado programas nucleares para producir energía, por ejemplo la mayoría de los países europeos tienen centrales nucleares, y también algunos otros países en desarrollo. También hay países que han desarrollado un programa nuclear de carácter militar, incluso los hay que como Estados Unidos bombardeó las ciudades niponas de Hiroshima y Nagasaki. India y Pakistán son dos países que han desarrollado su programa nuclear militar, dos países que se tocan y que hace más de 60 años que se enfrentan y han tenido algunas escaramuzas armadas. Tampoco es tan raro que dos países que son vecinos se peleen, raro sería que se peleasen los groenlandeses con los neozelandeses, ¿no creéis?. El problema de Irán es que las cosas no están nada claras en su programa nuclear y las declaraciones del presidente del país no son para estar tranquilos. Han construido un complejo nuclear que les puede permitir preparar el uranio tanto para el uso civil como por el militar, este punto puede parecer una tontería, pero es importante, si realmente querían tener un programa nuclear civil para producir energía podían haber escogido un sistema diferente, pero de esta manera enmascaran un programa militar bajo un civil. Israel, principalmente ha sido desde hace meses saboteando este programa. Como Irán por las restricciones que tienen deben adquirir equipos en el mercado negro los servicios de inteligencia han conseguido que muchos de los equipos que adquiere Irán sean defectuosos. Los equipos informáticos de esta central nuclear iraní, así como el 60% de los ordenadores iraníes fueron infectados por un virus muy sofisticado creado para sabotear los sistemas informáticos, lo que ha retrasado un poco más todo el programa. Otro hecho que hace sospecha y que no permite estar tranquilos es el proyecto de desarrollo de nuevos misiles por parte de Irán. Irán intenta desarrollar misiles con suficiente alcance para llegar a Israel. Estos misiles pueden llevar una cabeza con explosivos, como la mayoría de los misiles, pero también puede llevar una cabeza con armas químicas, biológicas o nucleares. Es decir, pueden tirar cualquier cosa. Si sumamos un programa nuclear y un programa de misiles capaces de llegar a territorio israelí deberemos entender que a los israelíes les preocupe. Y ahora diréis que esto no quiere decir nada, que esta preocupación es exagerada, que no debemos pensar que para que desarrollen un misil capaz de llegar a Israel y pretendan desarrollar un programa nuclear quieran destruir Israel. Aquí os equivocáis. Ahmadineyad en sus discursos de psicópata aprovecha día si y día también a amenazar a Israel con la destrucción total, con el apocalipsis. Y en Israel ya no andan con chiquitas, no se toman las amenazas a broma ni las consideran una exageración, cuando alguien los amenaza hacen lo que sea necesario para impedir que éste pueda cumplir sus amenazas. Israel Netanyahu le dijo a Joe Biden que "hay una amenaza militar veraz contra Irán para que este país se replantee su proyecto nuclear". Estados Unidos en estos momentos tiene demasiado líos en Afganistán e Irak y han respondido que "no habrá una acción militar contra Irán hasta que el ejército de Estados Unidos abandone Irak y Afganistán" lo que se traduce como que "Israel se ha quedado solo ante los iraníes", qué novedad, y que "si Israel decide atacar a Irán en los próximos dos años deberán hacerlo por su cuenta". Es decir, que su principal aliado se despreocupa, tampoco es nuevo que Estados Unidos den la espalda a Israel, de esta manera los israelíes ya saben que sólo depende de ellos. Netanyahu dirigiéndose a una asamblea de las comunidades judías de los Estados Unidos advirtió que "el principal peligro para el mundo es la posibilidad de un Irán atómico, los iraníes apoyan el terrorismo en el Líbano y Gaza, se enfrentan a los Estados Unidos a Irán y Afganistán, y su influencia crece incluso en América latina. Todo esto lo han hecho sin armas nucleares, imagínense que ocurriría si las tuvieran ". Esperamos no tener que imaginarlo. Es cierto, Ahmadineyad está ganando influencia en algunos países de Latinoamérica con dirigentes populistas y con tendencias autoritarias. Turquía considera Irán nuclear una amenaza para su propia seguridad
Esta es una entrevista a Tacam Ildem que publicó el Periódico de Cataluña el día 12 de noviembre: El Periódico de Catalunya Internacional Viernes, 12 de noviembre de 2010 Tacam Ildem - Director general de seguridad internacional de Turquía
"Un Irán nuclear sería una amenaza a la seguridad de Turquía"
Montserrat Radigales
Barcelona
Hasta hace poco, el embajador Tacaná Ildem era el representante de Turquía en la OTAN. Ahora está al frente del departamento de Seguridad Internacional en el Ministerio de Exteriores turco. Recientemente participó en Barcelona en un seminario del Cidob sobre Seguridad y Defensa en el Mediterráneo. No quiere hablar de política interna.
MR: En Occidente existe la sensación de que Turquía ha dado un giro en su política exterior. ¿Es cierto?.
TI: No es cierto. Pero Turquía está en una encrucijada de regiones, tiene una ubicación geoestratégica peculiar y conoce la realidad de estas regiones. Lo que pasa es que expresamos nuestros puntos de vista con más contundencia. Algunos lo ven como un cambio de orientación de nuestra política exterior, pero no es así. Está orientada a Occidente.
MR: ¿La tradicional alianza estratégica con Israel está definitivamente rota o todavía se puede arreglar?.
TI: Desde el establecimiento del Estado de Israel hemos tenido muy buena relación con ellos. En la vida de las naciones siempre a momentos difíciles, eso no quiere decir que no se pueda arreglar. Pero no creo que ningún país del mundo se quedara de brazos cruzados ante un incidente como el que sufrimos con la flotilla en Gaza en el que murieron nueve ciudadanos turcos inocentes. Turquía pide a Israel una disculpa y compensación a las familias de las víctimas.
MR: Pero la relación ya cada vez peor antes de la flotilla. Hubo el incidente de Davos, la humillación de un diplomático turco en Jerusalén ...
TI: Si, la relación se había ido deteriorando. Pero mire también como están las relaciones de otros países con el actual Gobierno de Israel.
MR: Pues en Occidente hay mucha gente a la que le preocupa el acercamiento de Turquía a Siria e Irán.
TI: A veces nosotros, los occidentales, sacamos conclusiones demasiado rápido. Lo que ha hecho Turquía, junto con Brasil, con Irán es facilitar que la comunidad internacional lleve por la vía diplomática la cuestión del programa nuclear. La declaración de Teherán del 17 de mayo fue importante porque eral la primera vez que Irán aceptaba algo: la salida de 1200 kilos de uranio enriquecido a cambio de 120 kilos de uranio altamente enriquecido.
MR: Perdone, pero Irán ya había aceptado antes un acuerdo similar en una negociación en Ginebra y luego dio marcha atrás.
TI: No se concretaron los detalles. A veces no entendemos la dimensión psicológica. El pueblo iraní es muy orgulloso y el programa nuclear es una cuestión muy sensible porque es muy apreciado tanto por el liderazgo del país como por la oposición. Nosotros no votamos a favor de las sanciones por no perder la credibilidad con nuestros interlocutores. No creemos en las sanciones, como tampoco creemos en una solución militar que crearía una inestabilidad en la región de proporciones inmensas. Pero eso no significa que nos pongamos de parte de Irán. Tenemos Irán al lado de casa, y no queremos que tengan armas nucleares. Un Irán nuclear sería una amenaza a la seguridad de Turquía.
MR: ¿Turquía será algún día miembro de la Unión Europea?
TI: Debería ser en un plazo realista y aceptable. Si cumplimos los criterios, no se nos deberían poner otros adicionales. La pertenencia de Turquía a la UE es en interés de Turquía pero también de la UE, si la UE quiere jugar un papel global, Turquía es un valor añadido. Y eso me remite a la primera pregunta que me ha hecho. Turquía no ha dado la espalda ni en Europa ni en Occidente.
Quiero resaltar el siguiente fragmento: "No creemos en las sanciones, como tampoco creemos en una solución militar que crearía una inestabilidad en la región de proporciones inmensas. Pero eso no significa que nos pongamos de parte de Irán. Tenemos Irán al lado de casa, y no queremos que tengan armas nucleares. Un Irán nuclear sería una amenaza a la seguridad de Turquía ". Es decir, Turquía considera que si Irán consigue tener armamento nuclear se puede convertir en una amenaza para la seguridad de Turquía. Y no creo que sea el único país de la zona que pueda sentirse amenazado por un Irán con armas nucleares que podría obtener todo lo que necesita mediante la coacción. Y nada garantiza que algunas armas no acaben en manos de los aliados terroristas de Irán. También hay que decir que a la vez los palestinos tienen mucho que perder si Irán bombardeara Israel para que nadie garantiza que los misiles no les caigan encima de la cabeza a ellos. Un Irán nuclear es una amenaza para todo el Oriente Medio y por extensión por Europa.