7 de nov. 2010

Telecinco: contraprogramació, engany i plagi

Telecinco: contraprogramació, engany i plagi
Contraprogramació

Deu fer cosa d'un parell de setmanes que Telecinco i Antena 3 jugaven al gat i la rata. Antena 3 va decidir emetre la sèrie “Hispània” i Telecinco va decidir posar a la mateixa hora “Felipe y Letizia”, Antena 3 va canviar de dia l'estrena de la seva sèrie i Telecinco va contraprogramar posant el seu bunyolpic (biopic dolent) novament a la mateixa hora i dia que “Hispània”, per tercera vegada Antena 3 va canviar la seva sèrie de data i Telecinco li va tornar a fer el mateix. Sembla que les audiències van ser favorables a Antena 3, i que a Telecinco li va caure una multa.

Engany

Si hi ha una cosa que a Telecinco li és completament desconeguda és l'ètica. No parlaré d'aquests programes en què gent absolutament impresentable surt dient que s'han ficat al llit amb algú famós a canvi d'uns quants diners, o en què es paga a presumptes delinqüents grans quantitats de diners a canvi de “confessions” que no farien ni sota tortura però que a canvi d'una bona morterada de diners sembla que la llengua perd totes les inhibicions. No, Telecinco no respecta ni als seus telespectadors ni als propis programes de la cadena. Telecinco va anunciar l'estrena de la nova temporada de la sèrie de producció pròpia “Hospital Central” però finalment va reposar un capítol de l'anterior temporada. Aquesta acció i la de contraprogramar com van fer-li a Antena 3 són il·legals, ja que les cadenes estan obligades a entregar la
programació tres dies per endavant, i per tant la cadena que dirigeix Paolo Vasile podria ser multada.

Plagi

TVE ha presentat una demanda davant dels Jutjats Mercantils de Madrid demanant mesures cautelars contra Telecinco per impedir que s'emeti el programa “España pregunta, Belén responde”, un plagi del “Tengo una pregunta para usted” de TVE. A “Tengo una pregunta para usted”, de TVE, un centenar de ciutadans pregunten a una personalitat i aquesta ha de respondre. Dels personatges que han passat fins tots eren polítics excepte un que era el seleccionador de l'equip de futbol espanyol. El programa que vol emetre Telecinco està fet a la major glòria de la seva estrella més mediàtica, Belén Esteban, que fa hores extres a la cadena i que crec si la cosa segueix així acabarà presentant els informatius de la cadena al costat del Piqueras.

Telecinco: contraprogramación, engaño y plagio

Contraprogramación

Debe hacer cosa de un par de semanas que Telecinco y Antena 3 jugaban al gato y el ratón. Antena 3 decidió emitir la serie "Hispania" y Telecinco decidió poner a la misma hora "Felipe y Letizia", Antena 3 cambió de día del estreno de su serie y Telecinco contraprogramar poniendo su buñuelopic (biopic malo) nuevamente a la misma hora y día que "Hispania", por tercera vez Antena 3 cambió su serie de fecha y Telecinco le volvió a hacer lo mismo. Parece que las audiencias fueron favorables a Antena 3, y que a Telecinco le cayó una multa.

Engaño

Si hay algo que a Telecinco le es completamente desconocida es la ética. No voy a hablar de estos programas en los que gente absolutamente impresentable sale diciendo que se han acostado con alguien famoso a cambio de algún dinero, o en que se paga a presuntos delincuentes grandes cantidades de dinero a cambio de "confesiones" que no harían ni bajo tortura pero que a cambio de una buena morterada de dinero parece que la lengua pierde todas las inhibiciones. No, Telecinco no respeta ni a sus telespectadores ni los propios programas de la cadena. Telecinco anunció el estreno de la nueva temporada de la serie de producción propia "Hospital Central" pero finalmente reposar un capítulo de la anterior temporada. Esta acción y la de contraprogramar como le hicieron en Antena 3 son ilegales, ya que las cadenas están obligadas a entregar la programación tres días de antemano, y por tanto la cadena que dirige Paolo Vasile podría ser multada.

Plagio

TVE ha presentado una demanda ante los Juzgados Mercantiles de Madrid pidiendo medidas cautelares contra Telecinco para impedir que se emita el programa "España pregunta, Belén Responde", un plagio del "Tengo una pregunta para usted" de TVE. En "Tengo una pregunta para usted", de TVE, un centenar de ciudadanos preguntan a una personalidad y ésta debe responder. De los personajes que han pasado hasta todos eran políticos excepto uno que era el seleccionador del equipo de fútbol español. El programa que quiere emitir Telecinco está hecho a la mayor gloria de su estrella más mediática, Belén Esteban, que hace horas extras en la cadena y que creo si la cosa sigue así acabará presentando los informativos de la cadena junto al Piqueras.