11 de nov. 2010

La falsa moderació de Sánchez Camacho

La falsa moderació de Sánchez Camacho

He llegit unes declaracions en què la senyora Sánchez Camacho diu que el seu és un “partit de centre moderat que resol problemes” i sobre la immigració diu que ells (el PP) “sempre han dit el mateix i és un discurs d’acord amb les lleis”. Aquesta insistència en proclamar-se com un partit moderat i de centre acusant a tots els altres partits de radicalisme no encaixa gaire amb el repartiment de pamflets xenòfobs en què assimilen la condició de gitano romanès a la de delinqüent ni amb altres declaracions i actes que són propis de partits d’ultradreta. I no és cert que el discurs del PP estigui d’acord amb les lleis, em preocuparia molt que la incitació a l’odi estigués recollida per les lleis, més aviat és tot el contrari, és el codi penal el que recull el que van fer la senyora Sánchez Camacho i Xavier García Albiol però ho defineix com a delictes la incitació a l’odi i d’apologia del racisme. Comportar-se com una skinhead amb vestit fet a mida no té res a veure amb la moderació de la que tant pretén ser referent la presidenta del PP a Catalunya. Tampoc és cert que resolguin problemes, només cal veure els que han creat, els que s’han inventat que no existeixen realment i, el fet és que ells mateixos comencen a convertir-se en un problema ells mateixos. El discurs de la senyora Sánchez Camacho no és cap exemple de moderació ni de centralitat política. En el Partit Popular parlen molt d’anar cap al centre però deuen tenir el seu GPS ideològic espatllat perquè cada vegada tenen un discurs més dretà. Potser és que la senyora Sánchez Camacho i jo tenim diccionaris diferents, en el meu, darrera de moderació no em ve Le Pen, i el discurs de la senyora Sánchez Camacho en allò que a la immigració fa referència diu el mateix que l’octogenari líder del xenòfob Front Nacional.

La falsa moderación de Sánchez Camacho
He leído unas declaraciones en las que la señora Sánchez Camacho dice que el suyo es un "partido de centro moderado que resuelve problemas" y sobre la inmigración dice que ellos (el PP) "siempre han dicho lo mismo y es un discurso de acuerdo con las leyes ". Esta insistencia en proclamarse como un partido moderado y de centro acusando a todos los demás partidos de radicalismo no encaja mucho con el reparto de panfletos xenófobos en que asimilan la condición de gitano rumano en la de delincuente ni con otras declaraciones y actos que son propios de partidos de ultraderecha. Y no es cierto que el discurso del PP esté de acuerdo con las leyes, me preocuparía mucho que la incitación al odio estuviera recogida por las leyes, más bien es todo lo contrario, es el código penal el que recoge lo que hicieron la señora Sánchez Camacho y Xavier García Albiol pero lo define como delitos la incitación al odio id'apologia del racismo. Comportarse como una skinhead con traje hecho a medida no tiene nada que ver con la moderación de la que tanto pretende ser referente la presidenta del PP en Cataluña. Tampoco es cierto que resuelvan problemas, sólo hay que ver los que han creado, los que se han inventado que no existen realmente y, el hecho es que ellos mismos empiezan a convertirse en un problema ellos mismos. El discurso de la señora Sánchez Camacho no es ningún ejemplo de moderación ni de centralidad política. En el Partido Popular hablan mucho de ir hacia el centro pero deben tener su GPS ideológico estropeado porque cada vez tienen un discurso más derechista. Quizá es que la señora Sánchez Camacho y yo tenemos diccionarios diferentes, en mi, detrás de moderación no me viene Le Pen, y el discurso de la señora Sánchez Camacho en lo que a la inmigración se refiere dice lo mismo que el octogenario líder del xenófobo Frente Nacional.